Wykonane projekty

Przykładowe rzuty planów instalacji elektrycznych (pdf) plan parteru : plan piętra
Przykładowe renderingi pomieszczeń (pdf) przykład pierwszy : przykład drugi
Nazwa Inwestor Data
DOKUMENTACJA TECHNICZNA BATERII KONDENSATORÓW 400V W ROZDZIELNI nN 0,4kV PRYMAT Sp. z o.o. 44-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Chlebowa 14 Zakład produkcyjny Żory, ul. Pukowca 93 2012-02-22

Dokumentacja techniczna dla zainstalowanej baterii kondensatorów kompensacji mocy biernej w zakładzie produkcyjnym. 

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ROZDZIELNI A2 0,4kV W POMPOWNI P6 ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RUPTAWA W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Podhalańska 7 2012-04-03

Instalacja przebudowy rozdzielni A2 0,4kV, wentylacji rozdzielnicy A2, przeciwporażeniowa. 

PROJEKT BUDOWLANY STACJI PALIW PŁYNNYCH I LPG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PAWEŁ JUSZCZAK, CZERWIONKA-LESZCZYNY 2012-04-11

Sieć zewnętrzna zasilania w energię elektryczną, Sieć zewnętrzna oświetlenia terenu wokół pawilonu stacji i towarzyszącej infrastruktury, instalacja zasilania technologii stacji paliw płynnych i LPG, instalacja ASBiG w kotłowni, przy pompie i zbiornikach z gazem propan-butan, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja siłowa, instalacja przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów, instalacja przeciwprzepięciowa, instalacja sieci strukturalnej LAN i telefoniczna, instalacja rurażu dla anteny RTV SAT na dachu, instalacja odlodzenia rynien, instalacja piorunochronna. 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA NAPISU NAZW OSIEDLI: MORCINKA I BARBARY JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Dworcowa 17D 2012-04-16

Projekt budowlano-wykonawczy remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilania napisu nazw osiedli Morcinka i Barbary na istniejących budynkach wielorodzinnych przy ul.Katowickiej i Turystycznej. 

PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ INFRASTRUKTURY SZYBU VI W OBRĘBIE ZŁOŻA PAWŁOWICE 1 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK PNIÓWEK UL. KRUCZA 18 43-251 PAWŁOWICE ŚL. 2012-04-23

Projekt techniczny zmian w rozdzielni głównej 6kV RG-1  

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ KONTENEROWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ENERGETYCZNYMI SN 20kV i n.N. DLA ZASILANIA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO INSTANTA W ŻORACH INSTANTA Sp. z o.o. 44-240 ŻORY, UL.KAWOWA 3 2012-04-27

Wykonanie przyłącza kablowego SN z istniejącej stacji transformatorowej do projektowanej stacji transformatorowej, budowa stacji transformatorowej SN/n.N. 1250kVA, wraz z układem pomiarowym pośrednim, wykonanie przyłącza kablowego n.N. dla zasilania rozdzielni w rozbudowywanej Hali Instanta, wykonanie przyłącza kablowego n.N. dla zasilania rozdzielni RG-1 i RG-2 w istniejącym budynku produkcyjnym Instanta. 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, OGRODZENIEM I ZJAZDEM NA DROGĘ WEWNĘTRZNĄ DLA STACJI DEZYNFEKCJI WODY NA TERENIE KWK PNIÓWEK PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Chlebowa 22 2012-04-28

Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza elektroenergetycznego nN do stacji dezynfekcji wody na terenie KWK Pniówek, Pawłowice ul.Krucza. 

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDOWY ZAKŁADU ŚLUSARSKIEGO FPUH DAMET MUSIOŁ DAMIAN 44-323 Połomia, ul. Centralna 167B 2012-04-30

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku: rozdział energii w budynku, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego, wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych, sieci dedykowanej zasilania komputerów DATA, instalacja siłowa, instalacja przeciwprzepięciowa, przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów, instalacja odgromowa. 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE SPORTOWE – OŚWIETLENIE BOISKA URZĄD GMINY GORZYCE, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15 2012-05-02

Zasilanie kablowe z ist. Tablicy TB+TL do projektowanej tablicy oświetlenia boiska, ułożenie kabli zasilających od szafki SOB do słupów,
montaż słupów oświetleniowych z naświetlaczami, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów, instalacja przeciwprzepięciowa. 

PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJI BUDYNKU „STAREJ SZKOŁY” NA POTRZEBY CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ CELE EDUKACYJNE PROJEKT SIECI STRUKTURALNEJ LAN GMINA ZEBRZYDOWICE 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6 2012-05-02

Projekt sieci strukturalnej LAN i telefonicznej dla remontowanego budynku „Starej szkoły” przy ulicy E. Orzeszkowej w Zebrzydowicach, obejmuje instalacje: wewnętrzna sieć strukturalna LAN i telefoniczna. 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REWITALIZACJI BUDYNKU „STAREJ SZKOŁY” NA POTRZEBY CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ CELE EDUKACYJNE, PROJEKT INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ GMINA ZEBRZYDOWICE UL. KS. A. JANUSZA 6, 43-410 ZEBRZYDOWICE 2012-05-02

Instalacja dedykowanych gniazd wtyczkowych DATA, instalacja przeciwporażeniowa, wewnętrzna sieć strukturalna LAN instalacja multimedialna.  

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 GMINA MIASTO PSZÓW UL. PSZOWSKA 534 44-370 PSZÓW 2012-05-04

W terenie: zasilanie kablowe z projektowanego złącza ZKP w granicy działki do projektowanej tablicy TE w budynku zaplecza, ułożenie kabli zasilających od szafki SO do słupów oświetleniowych, montaż słupów oświetleniowych z naświetlaczami, osłonięcie istniejącego kabla SN 20kV na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem. Instalacje elektryczne w projektowanym budynku zaplecza: przyłącza energetycznego do budynku, zasilanie i rozdział energii w budynku, instalacja oświetlenia podstawowego, wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych instalacja siłowa, instalacja przeciwporażeniowa, instalacja przeciwprzepięciowa. 

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO HALI I BUDYNKU SOCJALNEGO ELPLAST+ SP. Z O.O. 44-336 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 8 2012-05-07

Sieć rozdzielcza i wewnętrzne instalacje elektryczne: przyłącze energetyczne z rozdzielnicy, rozdział energii w budynku, instalacja siłowa, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja przeciwprzepięciowa, przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów, instalacja odgromowa. 

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY REMONTU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM POWIAT WODZISŁAWSKI – POWIATOWY URZĄD PRACY 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. MICHALSKIEGO 12 2012-05-08

Instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja siłowa, instalacja przeciwporażeniowa, instalacja przeciwprzepięciowa, instalacja projektora multimedialnego 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ ZASILANIA SZAF TELEINFORMATYCZNYCH I PODŁĄCZENIA JEDNOSTEK KLIMATYZACJI ORAZ GÓRNEGO OŚWIETLENIA URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60 2012-06-12

Obejmuje: sieci i instalacje elektryczne: Urząd Miasta: oświetlenie podstawowe- wymiana istniejących opraw na nowe wraz z instalacją elektryczną w pomieszczenia; obwody gniazd wtyczkowych- przeniesienie gniazd wtyczkowych w inne miejsca. USC: oświetlenie podstawowe- pomieszczenie biurowe. Oraz sieci i instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, siłowa. Wymiana istniejących opraw. 

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU APTEKI O CZĘŚĆ USŁUGOWĄ HALINA ZIĘBA 44-300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 18 2012-06-18

Instalacje w budynku: wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii, oświetlenia podstawowego i miejscowego, oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, siłowa, odgromowa, przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa. 

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I ADAPTACJI NA HOTEL PAŁACU W BORYNI Transport Międzynarodowy i Krajowy TOMASZ DZIDA Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Hallera 17 2012-06-27

Instalacje elektryczne: zasilania i rozdziału energii oświetlenia podstawowego i dekoracyjnego, oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych, oświetlenia terenu i iluminacji budynku gniazd wtyczkowych, siłowa, przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa, odgromowa odlodzenia rynien zasilania systemu nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu klatek schodowych, oraz teletechniczne: sygnalizacji pożaru, telewizji Azart, telefoniczna i sieci strukturalnej LAN, telewizji dozorowej CCTV, system sygnalizacji napadu i włamania systemu hotelowego kontroli dostępu do pokoi, nagłośnienia w salach przyjęć. 

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO n.N. 0,4kV DLA ZASILANIA BUDYNKU PAWILONU USŁUGOWO-HANDLOWEGO PPUH „EKEN” Sp z o.o. 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Rybnicka 6 2012-07-04

Obejmuje: przyłącze energetyczne do złącza zasilającego budynek usługowo-handlowy EKEN, instalacja odgromowa, instalacja przeciwporażeniowa. 

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO INSTANTA SP.Z.O.O. ETAP 3 – PROJEKT ZAMIENNY „INSTANTA” SP. Z O.O. 44-240 ŻORY, UL. KAWOWA 3 2012-07-06

Obejmuje zakresem sieć rozdzielczą i wewnętrzne instalacje elektryczne oraz teletechniczne, a w szczególności: wewnętrzna instalacja rozdziału energii, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego, instalacja oświetlenia terenu z budynku rozbudowywanej hali, instalacja siłowa, instalacja przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów, instalacja przeciwprzepięciowa, instalacja odgromowa, instalacja sygnalizacji pożarowej SAP, instalacja oddymiania klatki schodowej, instalacja monitoringu CCTV terenu zewnętrznego oraz w portierni, instalacja sieci strukturalnej LAN i telefoniczna, instalacja odlodzenia rynien. 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH PAWILONÓW GSM GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. GRANICZNA 1 2012-07-06

Zakres obejmuje następujące sieci i instalacje: zasilania i rozdziału energii, układów pomiarowych, oświetlenia podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, siłową, przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową. Pawilony: ul.Opolska 723A i B, Katowicka 623 A i B, Graniczna 1B. 

Nazwa Inwestor Data
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO NAPOWIETRZNEGO nN. WIOLETTA I ROBERT RADAJEWSCY UL. KASZUBSKA 11/33, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2011-01-28

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy kolidującego przyłącza energetycznego przebiegającego przez działki 292/21 i 292/4 do zasilania budynku mieszkalnego nr 4 w Marklowicach Górnych przy ul. Dębowej oraz zaprojektowanie przyłącza energetycznego do nowoprojektowanego budynku mieszkalnego na działkach 292/21 i 292/4.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO W WODZISŁAWIU PRZY UL. ŚREDNIEJ. ALEKSANDRA MIKA UL. ŚREDNIA 2, 44-300 WODZISŁAW 2011-02-02

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłową,
odgromową,
przeciwporażeniową,
przeciwprzepięciową,
Telefoniczną.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ SIECI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. IDA GŁOWACKA UL. BRONIEWSKIEGO 25, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA 2011-02-09

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
teletechniczna (telefoniczna i sieć LAN)
oddymiania klatek schodowych,
oświetlenia terenu i iluminacji budynku,
odgromową,
aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej ASBIG,
przeciwporażeniową,
Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W RYDUŁTOWACH. PIOTR I MIRELA PLUTA UL.MATEJKI 21, 44-310 RADLIN 2011-02-10

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
przyłącze elektroenergetyczne z istniejącego słupa
  (z szafki pomiarowo-rozliczeniowej);
rozdziału energii wewnątrz budynku;
oświetlenia podstawowego;
oświetlenia ewakuacyjnego;
gniazd wtyczkowych;
siłową;
przeciwporażeniową;
Przeciwprzepięciową;

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH. ZMIANA PRZEZNACZENIA FUNKCJI POMIESZCZEŃ PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO. ZGROMADZENIE CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI UL. PĘDZICHÓW 16, 31-152 KRAKÓW 2011-02-15

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
wewnętrzna linia zasilająca dla adaptowanego poddasza,
instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
instalację gniazd wtyczkowych,
instalację sieci strukturalnej LAN i telefonicznej
instalację odlodzenia rynien,
instalację siłową,
instalację przeciwporażeniową,
instalację przeciwprzepięciową,
instalację telewizyjną AZART (RTV+SAT)

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH. ZMIANA PRZEZNACZENIA FUNKCJI POMIESZCZEŃ PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO. JSW S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ UL.A.KRAJOWEJ 1, 44-300 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2011-02-18

Opracowanie obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznej:
 zasilanie wentylacji mechanicznej kondygnacji technicznej,
 zasilanie wentylacji oddymiającej klatek schodowych,
 zasilanie agregatów wody lodowej na dachu (aktualizacja)
 zasilanie urządzeń w sprężarkowni (aktualizacja)
 zasilanie tablicy T-BMS i T-BMS 01,
 piorunochronną (aktualizacja).

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I ADAPTACJI NA HOTEL PAŁACU W BORYNI. TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY TOMASZ DZIDA SP. Z O.O. 43-200 PSZCZYNA, UL. HALLERA 17 2011-02-28

Opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne:
 zasilania i rozdziału energii
oświetlenia podstawowego i dekoracyjnego,
oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
oświetlenia terenu i iluminacji budynku
gniazd wtyczkowych,
siłową,
przeciwporażeniową,
przeciwprzepięciową,
odgromową
odlodzenia rynien
zasilania systemu nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu klatek schodowych,
oraz teletechniczne:
sygnalizacji pożaru,
telewizji Azart,
telefoniczną i sieci strukturalnej LAN,
telewizji dozorowej CCTV,
system sygnalizacji napadu i włamania
systemu hotelowego kontroli dostępu do pokoi
nagłośnienia w salach przyjęć

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN KABLOWEJ ZASILANIA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH. GMINA MIEJSKA ŻORY UL. WOJSKA POLSKIEGO 25, 44-240 ŻORY 2011-03-03

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zasilania ogródków działkowych oraz domu działkowca, których lokalizację planuje się na działkach nr  44/36, 1077/20, 1079/28 w Żorach przy ul. Biesiadnej.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO F.H.U. „INSTAL-PLUS” KRZYSZTOF KRZYŻOK 44-340 GODÓW, UL. KOPERNIKA 21 2011-03-03

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
odgromową,
przeciwporażeniową,
Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO F.H.U. „INSTAL-PLUS” KRZYSZTOF KRZYŻOK 44-340 GODÓW, UL. KOPERNIKA 21 2011-03-03

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
odgromową,
przeciwporażeniową,
Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZBUDOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO O CZĘŚĆ HANDLOWĄ BOGUSŁAWA I RAFAŁ DAWIDOWICZ UL. KOPERNIKA 50, 44-300 WODZISŁAW 2011-03-21

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
odgromową,
przeciwporażeniową,
Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZBUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO BRANŻY METALOWEJ O CZĘŚĆ MAGAZYNOWĄ ORAZ MIESZKANIE SŁUŻBOWE „SUPRA”S.C. – K. DOMAGAŁA, D. KRZEMPEK-SZYMUŚ, F. KRZEMPEK, I. KRZEMPEK 2011-03-30

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłową,
przeciwporażeniową,
Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO O CZĘŚĆ HANDLOWO – USŁUGOWĄ (APTEKĘ) – ZMIANA DECYZJI W CZĘŚCI ILONA SZCZYRBA, MAREK SZCZYRBA UL. GENERAŁA JÓZEFA BEMA 52, 44-280 RYDUŁTOWY 2011-03-30

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 instalacja rozdziału energii,
 instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 instalacja gniazd wtyczkowych,
 instalacji siłowej,
 instalacji przeciwporażeniowej,
 instalacji przeciwprzepięciowej,

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W RADLINIE RYSZARD UCHER UL. RYMERA 161, 44-310 RADLIN 2011-03-30

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 instalacja rozdziału energii,
 instalacja oświetlenia podstawowego,
 instalacja gniazd wtyczkowych,
 instalacji siłowej,
 instalacji przeciwporażeniowej,
 instalacji przeciwprzepięciowej,

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ ANTEN RADIOWO – TELEWIZYJNYCH AZART ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TELEFONICZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM W GORZYCACH PRZY UL. LEŚNEJ 3. URZĄD GMINY W GORZYCACH 44-350 GORZYCE, UL. KOŚCIELNA 15 2011-03-30

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 instalacja telewizji AZART
 instalacja telefoniczna

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU HALI POMP W GODOWIE PGW I R S.A. ul. CHLEBOWA 22, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2011-04-01

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
rozdziału energii,
instalację gniazd wtyczkowych,
instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
instalację siłową,
instalację przeciwporażeniową,
instalację przeciwprzepięciową,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU HALI POMP W GODOWIE PGW I R S.A. ul. CHLEBOWA 22, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2011-04-01

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
rozdziału energii,
instalację gniazd wtyczkowych,
instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
instalację siłową,
instalację przeciwporażeniową,
instalację przeciwprzepięciową,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU HALI POMP W ŁĄCE PGW I R S.A. ul. CHLEBOWA 22, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2011-04-01

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
rozdziału energii,
instalację gniazd wtyczkowych,
instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
instalację siłową,
instalację przeciwporażeniową,
instalację przeciwprzepięciową,
 

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA I ROZDZIAŁU ENERGII DLAURZĄDZEŃ TECHNOLOGII KUCHNI JSW S.A., ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ UL. A. KRAJOWEJ 1, 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2011-04-04

Opracowanie obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznej:
 wlz zasilania tablicy T1-3,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 sieci dedykowanej zasilania komputerów,
 przeciwporażeniową,
 przeciwprzepięciową.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany rozdzielni 0,4kV pompowni wód ociekowych "Kościelniok" PGWiR 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul.Chlebowa 22 2011-05-20


Projekt budowlano-wykonawczy wymiany rozdzielni 0,4kV pompowni wód ociekowych "Kościelniok"

 

 

Projekty technicznych instalacji odgromowych "Pniówek" JSW S.A. KWK "Pniówek" 43-251 Pawłowice, ul.Krucza 18 2011-06-11

Projekty technicznych instalacji odgromowych.

Projekt budowlano - wykonawczy remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach pawilonów... Górnicza Spóldzielnia Mieszkaniowa 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul.Graniczna 1 2011-06-25

Projekt budowlano-wykonawczy remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach pawilonów:

ul.Marusarzówny p.21

ul.Opolska p.723 C i D

Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji teletechnicznych kontroli dostępu sieci strukturalnej LAN Kliniki Specjalistyczne "Euromedic" Sp.z o.o. 40-318 Katowice, ul.Szronowa 18 2011-07-08

Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji teletechnicznych kontroli dostępu sieci strukturalnej LAN.

Projekt wykonawczy rozbudowy zakładu produkcyjnego "Instanta" Sp.z o.o. "Instanta" Sp. z o.o. 44-240 Żory, ul.Kawowa 3 2011-10-01

Projekt wykonawczy rozbudowy zakładu produkcyjnego "Instanta" Sp.z o.o.

Pniówek - stacja chlorowania. Projekt budowlano-wykonawczy przyłączenia do sieci. PGWiR 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul.Chlebowa 22 2011-10-03

Projekt budowlano-wykonawczy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i zjazdem na drogę wewnętrzną dla stacji dezynfekcji wody na terenie KWK "Pniówek" w Pawłowicach.

Projekt budowlany: budowa kontenerowych wytwornic azotu WA-700 KWK "Borynia-Zofiówka-Ruch Zofiówka" 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul.Rybnicka 6 2011-10-14

Projekt budowlany : budowa kontenerowych wytwornic azotu WA-700

wraz z przyłączem gazowym i elektroenergetycznym dla JSW S.A.

KWK "Borynia-Zofiówka-Ruch Zofiówka"

Projekt techniczny budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 6kV KWK "Borynia-Zofiówka-Ruch Zofiówka" 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul.Rybnicka 6 2011-10-29

Projekt techniczny budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 6kV

wraz z stacją transformatorową 6/0,4kV 630kVA dla JSW S.A.

Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci oświetlenia terenu boiska w Gorzycach-Osinach. Urząd Gminy Gorzyce 44-350 Gorzyce, ul.Kościelna 15 2011-12-07

Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci oświetlenia terenu boiska

w Gorzycach-Osinach.

Nazwa Inwestor Data
PROJEKT BUDOWLANY PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM PIOTR NIEDZIELA UL.MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 40/3, 44-240 ŻORY 2010-01-05

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
wewnętrzne linie zasilające do mieszkań z istniejącej tablicy ADM na I Piętrze,
instalację oświetlenia podstawowego,
instalację ośw. Ewakuacyjnego (zasilaną z ist. obwodu kl. schodowej)
instalację gniazd wtyczkowych,
instalację dzwonkową,
instalację przeciwporażeniową,
instalację przeciwprzepięciową,
instalację teletechniczną AZART
instalację telefoniczną.

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PAWILONU „P” ODDZIAŁU GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I BLOKU PORODOWEGO ORAZ NEONATOLOGII SZPITALA POWIATOWEGO W BOCHNI UL. KRAKOWSKA 31 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI „SZPITAL POWIATOWY” 32-700 BOCHNIA, UL. KRAKOWSKA 31 2010-01-14

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
przyłącza kablowe nN.

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ DOSTOSOWANIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA POTRZEB BUDOWY CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU PRZY AL. JANA PAWŁA II JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. ARMII KRAJOWEJ 1 2010-03-22

Opracowanie obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznej:
 dobór stacji trafo 21/0,4kV i przebudowa linii zasilającej ze stacji trafo do rozdzielni RG/nN,
 przebudowę istniejącej rozdzielni głównej niskiego napięcia RG/nN dla zwiększonego poboru energii oraz dobudowę rozdzielni głównej dla budynku RG/B,
 budowę rozdzielni głównej RG/IT dla Centrum Przetwarzania Danych,
 baterie kondensatorów kompensacji mocy biernej,
 dobór, lokalizacja i zasilanie z agregatu prądotwórczego,
 automatyka zasilania rezerwowego SZR dla CPD i budynku,
 linie odpływowe rozdziału energii,
 połączenia wyrównawcze w serwerowni.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU HALI SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W GŁUBCZYCACH PROWENT CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWLANEGO J. CWALIŃSKI SP. JAWNA 2010-03-25

Opracowanie obejmuje swym zakresem sieć rozdzielczą i wewnętrzne instalacje elektryczne oraz teletechniczne, a w szczególności:
zasilanie i rozdział energii,
instalacja oświetlenia podstawowego i  miejscowego,
instalacja oświetlenia awaryjnego,
instalacja oświetlenia pylonu reklamowego,
instalacja oświetlenia terenu,
wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych, sieci dedykowanej zasilania komputerów DATA
instalację siłową,
instalację przeciwprzepięciową,
instalację przyzywową dla osób niepełnosprawnych
instalację odgromową,
sieć LAN i telefoniczna,
instalacja telewizji przemysłowej CCTV.

PROJEKT WYKONAWCZY STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ P.H.U. GLOBIMEX SP. Z O.O. UL. GRUNWALDZKA 4, 49-300 BRZEG 2010-03-30

Opracowanie obejmuje następujące sieci zewnętrzne:
 sieć zewnętrzna zasilania w energię elektryczną,
 sieć zewnętrzna oświetlenia terenu wokół pawilonu stacji i towarzyszącej infrastruktury,
 kanalizację kablową,
 instalacja zasilania technologii stacji paliw płynnych i gazowych,
 instalacja ASBiG w kotłowni, przy pompie i zbiornikach z gazem propan-butan,
 sieci zewnętrzne do likwidacji i przebudowy w granicy działek Inwestora,
oraz wewnętrzne instalacje w budynkach:
 instalacja oświetlenia podstawowego,
 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
 instalacja gniazd wtyczkowych,
 instalacja siłowa,
 instalacja przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów,
 instalacja przeciwprzepięciowa,
 instalacja sieci strukturalnej LAN i telefoniczna,
instalacja rurażu dla anteny RTV SAT na dachu,    
 instalacja odlodzenia rynien,
 instalacja piorunochronna.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY ZAMIENNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNYCH DLA ADAPTOWANEGO SEGMENTU „F” ZAMKU PIASTOWSKIEGO W RACIBORZU NA PONADGRANICZNE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU, UL. PLAC OKRZEI 4, 47-400 RACIBÓRZ 2010-03-31

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
 sieć zasilania w energię elektryczną,
 instalacja rozdziału energii,
 instalacja oświetlenia podstawowego,
 instalacja iluminacja budynku,
 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
 instalacja gniazd wtyczkowych,
 sieci dedykowanej zasilania komputerów,
 instalacji siłowej,
 instalacji przeciwporażeniowej,
 instalacji przeciwprzepięciowej,
 instalacji odgromowej,
 instalacji strukturalnej LAN,
 instalacji telefonicznej,
 instalacji sygnalizacji napadu i włamania,
 instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
 instalacji sygnalizacji pożaru SAP.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ SIECI ZEWNĘTRZNYCH ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ AR-MET Z.P.U.H. ZBIGNIEW GORAUS 43-250 PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 2010-03-31

Opracowanie obejmuje swym zakresem sieć rozdzielczą i wewnętrzne instalacje elektryczne oraz teletechniczne, a w szczególności:
przyłącze energetyczne ze złącza ZK+TL,
rozdział energii w budynku,
instalacja oświetlenia podstawowego,
instalacja oświetlenia awaryjnego,
wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych, sieci dedykowanej zasilania komputerów DATA,
instalację siłową,
instalację przeciwprzepięciową, przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów,
instalację odgromową,
instalację sieci LAN i telefoniczną
sieć oświetlenia terenu i parkingów oraz elementów zagospodarowania terenu.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO OŚWIETLENIA TERENU PRZY WIEJSKIM DOMU KULTURY W SYRYNI URZĄD GMINY LUBOMIA 44-360 LUBOMIA, UL. SZKOLNA 1 2010-04-15

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
przyłącze kablowe ziemne oświetlenia terenu z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Wiejskiego Domu Kultury
ochronę przeciwporażeniową i odgromową.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ SIECI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOM PRZYJĘĆ W JASTRZĘBIU ZDROJU PRZY UL. RÓWNOLEGŁEJ GERARD GRZESIK, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. RÓWNOLEGŁA 14 2010-04-27

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłową,
telekomunikacyjne (telefoniczna i sieć LAN)
oddymiania klatki schodowej,
oświetlenia terenu i iluminacji budynku,
odgromową,
aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej ASBIG,
przeciwporażeniową,
Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI DLA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH NA POMIESZCZENIA BIUROWE W ZAKŁADZIE PEKNY-UNIMEX W VEVERSKIEJ BITYSCE. PEKNY UNIMEX S.R.O. 120-00 PRAHA 2, TROJANOVA 16 2010-04-28

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
a) elektryczne
 wymiana istniejącej tablicy bezpiecznikowej na parterze na nową,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 siłową,
 przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów,
 przeciwprzepięciową,
b) teletechniczne
 telefoniczną i sieci strukturalnej LAN,
 instalacje sygnalizacji napadu i włamania.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU SALI OSP BEŁSZNICA URZĄD GMINY GORZYCE 44-350 GORZYCE UL. KOŚCIELNA 15 2010-04-29

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
rozdziału energii,
instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
instalację gniazd wtyczkowych,
instalację siłową,
instalację przeciwporażeniową,
instalację przeciwprzepięciową,
instalację nagłośnienia
instalację telefoniczną.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ZASILANIA NAPISÓW NA DACHACH BUDYNKÓW PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 39-43 ORAZ UL. WIELKOPOLSKIEJ 2-16 W JASTRZĘBIU ZDROJU. URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE -ZDRÓJ 2010-04-30

Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilania napisu nazwy osiedla.

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ EKSPERTYZY BUDOWLANEJ W CELU USTALENIA PRZYCZYNY I SPOSOBU ZABEZPIECZENIA OSUWISKA OD STRONY JEZDNI POŁUDNIOWEJ W CIĄGU DW NR 933 W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.„KWK ZOFIÓWKA” 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. RYBNICKA 6 2010-05-05

Zakres opracowania stanowił projekt wykonawczy przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV kolidującej z projektowanym zabezpieczeniem osuwiska od strony południowej w ciągu drogi DW 933 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej.

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH ISTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ SIECI ZEWNETRZNYCH ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ AR-MET Z.P.U.H. ZBIGNIEW GORAUS 43-250 PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 2010-05-10

Opracowanie obejmuje swym zakresem sieć rozdzielczą i wewnętrzne instalacje elektryczne oraz teletechniczne, a w szczególności:
przyłącze energetyczne ze złącza ZK+TL,
rozdział energii w budynku,
instalacja oświetlenia podstawowego,
instalacja oświetlenia awaryjnego,
wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych, sieci dedykowanej zasilania komputerów DATA,
instalację siłową,
instalację przeciwprzepięciową, przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów,
instalację odgromową,
instalację sieci LAN i telefoniczną,
instalację wypływu tlenków węgla w kotłowni,
sieć oświetl

NAZWA ZADANIA: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PRALNI „DELFIN” W CH CARREFOUR JASTRZĘBIE ZDRÓJ, POMIESZCZENIE NR B15A CENTRUM USŁUG PRALNICZYCH „DELFIN” 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. LIPOWA 22 2010-05-10

Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu budowlanego wewnętrznych instalacji elektrycznych w Pralni „Delfin” znajdującej się w CH Carrefour w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Podhalańskiej 26 (pom. nr B 15A).

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PIWNIC JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. TYSIĄCLECIA 19 GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. GRANICZNA 1, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2010-05-12

Przedmiotem opracowania było  wykonanie dokumentacji technicznej remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej piwnic w istniejącym budynku wielorodzinnym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Tysiąclecia 12.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ŚLUSARSTWO I KOWALSTWO ARTYSTYCZNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ŚLUSARSTWO I KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ANDRZEJ SZKATUŁA 44-352 CZYŻOWICE UL. WODZISŁAWSKA 60 2010-05-31

Opracowanie obejmuje swym zakresem sieć rozdzielczą i wewnętrzne instalacje elektryczne oraz teletechniczne, a w szczególności:
zasilanie i rozdział energii,
instalacja oświetlenia podstawowego i  miejscowego,
instalacja oświetlenia awaryjnego,
instalacja oświetlenia terenu oraz zasilania elementów zagospodarowania terenu
wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych,
instalację siłową,
instalację przeciwprzepięciową,
instalację odgromową.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GASTRONOMICZNO – HOTELOWEGO O SALĘ KONSUMPCYJNĄ 44-335 WODZISLAW ŚLĄSKI, UL. BOGUMIŃSKA DANUTA, ŁUCJAN WNUK 44-348 SKRZYSZOW, UL. 1 MAJA 20 2010-06-01

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 instalacja rozdziału energii,
 instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 instalacja gniazd wtyczkowych,
 instalacji odgromowej
 instalacji przeciwporażeniowej,
 instalacji przeciwprzepięciowej,

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PIWNICACH BUDYNKU URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE -ZDRÓJ 2010-06-09

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 instalacja oświetlenia podstawowego,
 instalacja gniazd wtyczkowych,
 instalacji siłowej,
 instalacji przeciwporażeniowej,

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY WYMIANY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO ZIEMNEGO NN DLA ZASILANIA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO „FLAGOWA KRAINA” FLAGOWA KRAINA SP. Z O.O. UL. MARKLOWICKA 20 44-300 WODZISŁAW ŚL. 2010-06-11

Opracowanie stanowi projekt wymiany przyłącza nN oraz układu pomiarowego energii elektrycznej służących do celów rozliczeniowych Odbiorcy, którym jest Flagowa Kraina Sp. z o.o. na terenie Zakładu Produkcyjnego przy ul. Marklowickiej 20 w Wodzisławiu Śl. ze Sprzedawcą energii elektrycznej – Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI TELETECHNICZNEJ ANTEN RADIOWO – TELEWIZYJNYCH AZART ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TELEFONICZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM W GORZYCACH PRZY UL. LEŚNEJ 1. URZĄD GMINY W GORZYCACH 44-350 GORZYCE, UL. KOŚCIELNA 15 2010-06-11

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 instalacja telewizji AZART
 instalacja telefoniczna

PRZEBUDOWA SANITARIÓW W BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W KATOWICACH UL. IŁŁAKOWICZÓWNY; 40-138 KATOWICE KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19 2010-06-16

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 rozdzielenia energii w budynku i tablicy bezpiecznikowej TB
 oświetlenia podstawowego i miejscowego,
 gniazd wtyczkowych,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PAWILONU JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. OPOLSKA PAW.723E GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. GRANICZNA 1, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2010-06-17

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
 zasilania i rozdziału energii,
 układ pomiarowy,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 siłową,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PAWILONU JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. KATOWICKA PAW.623E GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. GRANICZNA 1, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2010-06-17

Opracowanie  następujące sieci i instalacje:
 zasilania i rozdziału energii,
 układ pomiarowy,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 siłową,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PAWILONU JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL.KASZUBSKA PAW.35 GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. GRANICZNA 1, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2010-06-17

Opracowanie  następujące sieci i instalacje:
 zasilania i rozdziału energii,
 układ pomiarowy,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 siłową,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową.

A) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA TERENU NA TERENIE KWK BORYNIA W JASTRZĘBIU. B) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA TERENU PRZY UJĘCIU WODY PRZEMY PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. CHLEBOWA 22 2010-06-18

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
wymianę istniejącej sieci oświetleniowej na terenie zakładu,
modernizację układu sterowania

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU USŁUGOWEGO NA SKLEP RYBNY ZE SMAŻALNIĄ UL. ŚREDNIA 1; 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI BIURO HANDLOWE IDEA A. KOLORZ, E. KOCUR SP. JAWNA 44 – 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. ŚREDNIA 1 2010-06-18

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 oświetlenia podstawowego i miejscowego,
 oświetlenia awaryjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową,

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE PT: REMONTY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH PAWILONÓW – ETAP 2 GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. GRANICZNA 1, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2010-06-21

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
 zasilania i rozdziału energii,
 układ pomiarowy,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 siłową,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PAWILONU HANDLOWGO BRANŻY MOTORYZACYJNEJ UL. KOKOSZYCKA 1, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI „ADMAR” IZABELA HAMPEL, PIOTR HAMPEL SP. JAWNA 47-400 RACIBÓRZ, UL. RYBNICKA 44 2010-06-28

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 przyłącze energetyczne ze złącza SP 260U
 oświetlenia podstawowego i miejscowego,
 oświetlenia awaryjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 Instalacja siłowa,
 instalacja uziomowa,
 instalacja odgromowa,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNYCH DLA REMONTOWANEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO PREZROL W ŻORACH. „PRYMAT” SP Z O.O. 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. CHLEBOWA 14 2010-06-29

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
a) elektryczne
 zasilania i rozdziału energii w budynku,
 budowa rozdzielni RG z kompensacją mocy biernej,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 siłową w tym zasilania urządzeń technologicznych oraz HVAC,
 przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów,
 przeciwprzepięciową,
 instalacje odlodzenia rynien,
 odgromową na dachu i uziemiającą.
b) teletechniczne
 telefoniczną i sieci strukturalnej LAN,
 instalacje sygnalizacji pożaru,
 instalacje sygnalizacji napadu i włamania
 kontroli dostępu.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. ARMII KRAJOWEJ 1 2010-07-05

Opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne:
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
oświetlenia antypanicznego otwartych przestrzeni,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
Siłową,

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH PROJEKTOWANEJ FERMY KUR W RYBNIKU PRZY UL. BUHLA ”HODOWLA DROBIU” PAWEŁ BOCHENEK 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 27A 2010-07-08

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 przyłącze energetyczne z szafki pomiarowej do budynku,
 instalacji zasilania i rozdziału energii,
 instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 instalacji gniazd wtyczkowych,
 instalacji siłowej,
 instalacji odgromowej
 instalacji przeciwporażeniowej,
 instalacji przeciwprzepięciowej,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W KSIĘGARNI MATRAS TARNÓW MATRAS S.A. 44-238 KATOWICE, UL. CHROMIKA 5A 2010-07-09

Przedmiotem opracowania było wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Księgarni „Matras” znajdującym się w galerii handlowej Gemini Jasna Park, w lokalu nr 1.40, przy ulicy 16 Pułku Piechoty 14 w Tarnowie.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WARSZTATU MECHANIKI POJAZDOWEJ Z MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ KOLORZ WIESŁAW UL. RADLIŃSKA 48, 44-286 WODZISŁAW ŚLĄSKI 2010-07-13

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 przyłącze energetyczne ze złącza ZK+TL do budynku oraz następujące instalacje:
 oświetlenia podstawowego i miejscowego,
 oświetlenia awaryjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 Instalacja siłowa,
 instalacja uziomowa,
 instalacja odgromowa,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową,

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO NA LOKAL GASTRONOMICZNY GOŁKOWICE, 44-341 UL. 1-GO MAJA 144 TOMASZ DWOROK 44 – 340 GODÓW, UL. 1-GO MAJA 211 2010-07-28

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 oświetlenia podstawowego i miejscowego,
 Oświetlenia awaryjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową,

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY OŚWIETLENIA PARKINGU PRZY UL. TARTAKOWEJ W LUBOMI. URZĄD GMINY LUBOMIA UL. SZKOLNA 1, 44-360 LUBOMIA 2010-07-29

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
linie kablowe ziemne oświetlenia parkingu z istniejącego obwodu oświetlenia ulicy
ochronę przeciwporażeniową.

OŚWIETLENIE PARKINGU WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ PRZY ULICY POLNEJ W PAWŁOWICACH URZĄD GMINY PAWŁOWICE UL. ZJEDNOCZENIA 60 43-250 PAWŁOWICE 2010-07-29

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
linie kablowe ziemne oświetlenia parkingu z istniejącego obwodu oświetlenia ulicy
ochronę przeciwporażeniową,
zabezpieczenie istniejących kabli ziemnych nN i SN

„PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA PRZEJŚĆ PODZIEMNYCH „A" I „B" W JASTRZĘBIU ZDROJU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW” BRANŻA ELEKTRYCZNA. MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. 1 MAJA 55 2010-08-03

Opracowanie obejmuje swym zakresem przyłącze elektroenergetyczne oraz wewnętrzne instalacje elektryczne, a w szczególności:
przebudowa przyłączy elektroenergetycznych,
zasilanie i rozdział energii
rozdzielnia główna i tablice rozdzielcze w lokalach sklepowych,
instalacja oświetlenia podstawowego,
instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
instalacja oświetlenia administracyjnego nocnego (przeszkodowego)
instalacje gniazd wtyczkowych 230V
instalację siłową
instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych
instalacja wentylacji mechanicznej pożarowej oddymiania dróg ewakuacyjnych
instalacja sterowania wyłączaniem zasilania 3x400V/230V obiektu dla celów ppoż
instalację przeciwprzepięciową,
instalację przeciwporażeniową,

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W JANKOWICACH PRZY UL. HOŁY TRANSPORT CIĘŻKI KATARZYNA ZIELIŃSKA 44-245 ŻORY, UL. GRANICZNA 11 2010-08-03

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 Oświetlenia podstawowego i miejscowego,
 oświetlenia awaryjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 instalacja siłowa,
 instalacja uziomowa,
 instalacja odgromowa,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową,

DOKUMENTACJA AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CZYŻOWICACH. WIEJSKI DOM KULTURY W CZYŻOWICACH UL. STRAŻACKA 8 44-350 GORZYCE 2010-08-09

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 Siłową,
 przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów,
 przeciwprzepięciową,
 instalację wypływu tlenku węgla w kotłowni.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W OBIEKCIE GASTRONOMICZNYM W LUBOMII. KATARZYNA I KRYSTIAN KOŁOCZEK UL. MICKIEWICZA 105, 44-360 LUBOMIA 2010-08-11

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłową,
oświetlenia terenu i iluminacji budynku,
odgromową,
przeciwporażeniową,
Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANEGO BUDYNKU KAMIENICY NA POMIESZCZENIA USŁUGOWO-MIESZKALNE W WODZISŁAWIU ŚL. PRZY UL. RYNEK 15. TERESA I TOMASZ KWIETNIEWSCY UL. GAŁCZYŃSKIEGO, 44-300 WODZISŁAW ŚL. 2010-08-13

Opracowanie obejmuje swym zakresem wewnętrzne instalacje elektryczne oraz teletechniczne, a w szczególności:
 rozdział energii w budynku
 oświetlenia podstawowego i miejscowego,
 oświetlenia awaryjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 instalacja siłowa,
 instalację sieci LAN i telefoniczną,
 instalację domofonową,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową,

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W SKLEPIE ODZIEŻOWYM W CH CARREFOUR W JASTRZĘBIU ZDROJU. ARKADIUSZ KOS UL. WIELKOPOLSKA 3/18, 44-35 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2010-08-18

Przedmiotem opracowania było wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Sklepie Odzieżowym  znajdującym się w CH Carrefour w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Podhalańskiej (sklep nr B 05A).

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDYNKU BIUROWO – SOCJALNEGO PWIK W WODZISŁAWIU ŚL. PWIK W WODZISŁAWIU ŚL. WODZISŁAW ŚL., UL. MARKLOWICKA 20 2010-08-27

Opracowanie obejmuje swym zakresem sieć rozdzielczą i wewnętrzne instalacje elektryczne oraz teletechniczne, a w szczególności:
zasilanie i rozdział energii,
instalacja oświetlenia podstawowego i  miejscowego,
instalacja oświetlenia awaryjnego,
przebudowa instalacji oświetlenia terenu
wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych, sieci dedykowanej zasilania komputerów DATA
instalację siłową,
instalację przeciwprzepięciową,
instalację przeciwporażeniową,
instalację odgromową,
instalację sieci LAN i telefoniczną
instalację sygnalizacji napadu i włamania do budynku,
instalację oświetlenia terenu

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA SIEDZIBĘ URZĘDU CELNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ. IZBA CELNA W KATOWICACH. 40-127 KATOWICE, PL. GRUNWALDZKI 8-10 2010-08-30

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje w budynku biurowym:
 rozdziału i pomiaru energii w układzie półpośrednim,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia awaryjnego,
oświetlenia iluminacyjnego,
oświetlenia terenu z budynku
 gniazd wtyczkowych,
 sieci dedykowanej zasilania komputerów,
 siłową,
 przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów
 przeciwprzepięciową,
 magistralnej sieci teleinformatycznej międzybudynkowej,
 wewnętrzna sieć strukturalna LAN i telefoniczna,
 Sygnalizacji alarmowej (SNiW),
 kontroli dostępu (KD),
 sygnalizacji pożaru (SAP) i oddymiania klatek schodowych,
 monitoringu (CCTV),
 antenowa (AZART),
 odgromowa na dachu w budynku biurowym

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA POMIESZCZEŃ PORADNI CHIRURGICZNEJ I ORTOPEDYCZNEJ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 91. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY UL. KRAKOWSKA 91, 39-200 DĘBICA 2010-09-03

Opracowanie obejmuje swym zakresem wewnętrzne instalacje elektryczne, a w szczególności:
zasilanie i rozdział energii,
instalacja oświetlenia podstawowego i  miejscowego,
instalacja oświetlenia awaryjnego,
wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych,
instalację siłową,
instalację przeciwprzepięciową,
instalację przeciwporażeniową,

PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DACHU ORAZ REMONTU WNĘTRZ W BUDYNKU A W OŚRODKU SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWYM „DĄB” W USTRONIU – JASZOWCU. POCZTA POLSKA S.A. ODDZIAŁ REGIONALNY CENTRUM INFRASTRUKTURY W KATOWICACH 40-940 KATOWICE, PL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 7 2010-09-10

Opracowanie obejmuje następujące instalacje:
 instalacja sieci telefonicznej,
 instalacja sieci strukturalnej LAN,
 instalacja telewizji kablowej AZART.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA ARCHIWUM W BUDYNKU URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ. URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE -ZDRÓJ 2010-09-13

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
oświetlenia podstawowego,
gniazd wtyczkowych,
telefoniczną,
sieci strukturalnej LAN,
sygnalizacji pożaru SAP.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA BATERII KONDENSATORÓW 400V W ROZDZIELNI 0,4KV PRYMAT SP. Z O.O. UL. CHLEBOWA 14, 44-337 JASTRZĘBIE -ZDRÓJ 2010-09-16

Opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne:
zasilania baterii kondensatorów,
modernizacji istniejącej rozdzielni 0,4kV.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO NN ORAZ PRZEBUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ 20KV ST W457 RUPTAWA PKP WRAZ Z LINIĄ NAPOWIETRZNĄ SN I NN PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 12 I PRZYCHODNI ZDROWIA URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2010-09-22

Opracowanie obejmuje:                                                                              budowę przyłącza kablowego nN
demontaż istniejącej stacji transformatorowej
budowę nowej stacji transformatorowej ST W457 Ruptawa PKP
Przebudowę istniejących odcinków linii napowietrznej SN i nN

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ADAPTACJI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA TECHNICZNEGO KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W MIKOŁOWIE. MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 43-190 MIKOŁOW, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 38 2010-09-28

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
 rozdziału energii w budynku,
 instalację oświetlenia podstawowego i miejscowego,
 instalację oświetlenia awaryjnego,
 wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych,
 instalację przeciwprzepięciową, przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów,
 instalację odgromową,
 instalację telefoniczną,
 instalację napadu i włamania,
 instalację przyzywową dla osób niepełnosprawnych;

PROJEKT ZAMIENNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CENTRUM SPORTOWO REHABILITACYJNEGO W ŻORACH VITA SPORT UL. ŚW. STANISŁAWA, ŻORY 2010-09-28

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłową,
przeciwporażeniową,
Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZABUDOWY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA ZASILANIA BUDYNKU URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE -ZDRÓJ 2010-09-30

Opracowanie obejmuje:
dobór, lokalizacja i zasilanie z agregatu prądotwórczego
zabudowa agregatu prądotwórczego,
ochrona przeciwprzepięciowa agregatu.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO OŚWIETLENIA PLACU ZABAW ZA BUDYNKIEM PRZY UL. RACIBORSKIEJ 27 W GORZYCACH. URZĄD GMINY GORZYCE 44-350 GORZYCE, UL. KOŚCIELNA 15 2010-10-01

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
przyłącze kablowe ziemne oświetlenia placu zabaw z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku przy ulicy Raciborskiej 27.
ochronę przeciwporażeniową i odgromową

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W KSIĘGARNI MATRAS BYTOM MATRAS S.A. 44-238 KATOWICE, UL. CHROMIKA 5A 2010-10-05

Przedmiotem opracowania było wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Księgarni „Matras” znajdującym się w galerii handlowej Agora w Bytomiu przy ulicy Dworcowej.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU GARAŻY URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE -ZDRÓJ 2010-10-11

Opracowanie  obejmuje następujące instalacje:
 instalacja rozdziału energii,
 instalacja oświetlenia podstawowego,
 instalacja gniazd wtyczkowych,
 instalacji siłowej,
 instalacji przeciwporażeniowej,
 instalacji przeciwprzepięciowej.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY Z OSIEDLA ZŁOTE ŁANY DO SP NR16 W SOŁECTWIE MOSZCZENICA. URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE -ZDRÓJ 2010-10-28

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
linię kablową oświetlenia projektowanej ulicy z istniejącego obwodu oświetlenia
ochronę odgromową,
ochronę przeciwporażeniową,

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZBUDOWY ZAKRYSTII I CZĘŚCI SOCJALNEJ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W GORZYCACH. RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA ŚW. ANIOŁA STRÓŻA UL. OGRODOWA 1, 44-350 GORZYCE 2010-11-08

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
 wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 siłową,
 odgromową,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W KSIĘGARNI „MATRAS” ZABRZE MATRAS S.A. UL. CHROMIKA 5A, 44-238 KATOWICE 2010-11-08

Przedmiotem opracowania było wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Księgarni „Matras” znajdującym się w galerii handlowej M1 Zabrze przy ulicy Plutonowego R.Szkubacza 1 w lokalu nr P0/03.

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA MIESZKALNO-GASTRONOMICZNY UL. POWSTAŃCÓW, 44-340 GODÓW JAN SAGAN 44-300 WODZISŁAW ŚL., UL. 26 MARCA 31/19 2010-11-09

Opracowanie obejmuje:
projekt  budowlany  branży architektoniczno-konstrukcyjnej
projekt budowlany branży elektrycznej
projekt budowlany branży wodno-kanalizacyjnej, c.o. wentylacji
uzgodnienia z rzeczoznawcami SANEPID, BHP, P.POŻ.

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO BUDYNKU GÓRNICZEGO CENTRUM KULTURY NA OBIEKT HANDLOWO – USŁUGOWY WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ RONDO INWEST SP. Z O.O. 09-407 PŁOCK, UL. OTOLIŃSKA 11 2010-11-17

Opracowanie obejmuje swym zakresem sieć rozdzielczą i wewnętrzne instalacje elektryczne oraz teletechniczne, a w szczególności:
zasilanie i rozdział energii,
instalacja oświetlenia podstawowego,
instalacja oświetlenia awaryjnego i otwartych przestrzeni,
wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych
instalacja siłowa,
instalacja przeciwprzepięciowa,
instalacja przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów
instalacja oddymiania klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 37,43,44,47,49,71 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W KŁAJU. REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY 30-901 KRAKÓW, UL. MOGILSKA 85 2010-11-23

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
rozdziału energii,
instalację oświetlenia podstawowego,
instalację oświetlenia ewakuacyjnego,
instalację gniazd wtyczkowych,
instalację gniazd wtyczkowych DATA,
instalację siłową,
instalację przeciwporażeniową,
instalację przeciwprzepięciową.
instalację sieci LAN i telefoniczną

KONCEPCJA PROJEKTOWA ODWODNIENIA UL. STAWOWEJ NA DŁUGOŚCI OKOŁO 1650MB POPRZEZ NOWOPROJEKTOWANE ROWY I KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI ENERGETYCZNEJ NN ORAZ SN 20KV. MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJ 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2010-11-24

Opracowanie obejmuje następujące sieci i przyłącza:
rozdzielczą sieć napowietrzną energetyczną nN,
przyłącza energetyczne do budynków,
rozdzielczą sieć napowietrzną energetyczną SN 20kV

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY UKŁADU BATERII KWASOWO-OŁOWIOWYCH Z ZASILACZEM GWARANTOWANYM 110V DC W BUDYNKU ROZDZIELNI NA UJĘCIU WODY PRZEMYSŁOWEJ W GODOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. CHLEBOWA 22 2010-12-01

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
 demontaż istniejącej baterii ogniw kwasowo-ołowiowych,
 wewnętrzna instalacja zasilania zasilacza gwarantowanego,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. RUPTAWIEC - CHEŁMOŃSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU. URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2010-12-09

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
przyłącza energetyczne do zasilania szafki oświetlenia ulicy,
linię napowietrzną oświetlenia projektowanych ulic od szafki oświetlenia SOU,
instalację odgromową,
instalację przeciwporażeniową.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CIĄGU DROGOWEGO W PSZOWIE PRZY UL. TRAUGUTTA. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI 44-361 SYRYNIA, UL.RACIBORSKA 3 2010-12-13

Opracowanieobejmuje następujące sieci i przyłącza:
rozdzielczą sieć napowietrzną energetyczną nN,
przyłącza energetyczne do budynków,
oświetleniową sieć napowietrzną nN i kablową ziemną,
osłonięcie istniejących kabli energetycznych,
przebudowę sygnalizatora świetlnego przejścia dla pieszych,

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO W CZYŻOWICACH. Z.U.H. "STOLMAT" ANDRZEJ SZKATUŁA 44-352 CZYŻOWICE, UL. POLNA 47A 2010-12-13

Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu przyłącza energetycznego nN do parceli 486/6 przy ulicy Nowej w Czyżowicach.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ SIECI ZAGOSPODAROWANIA TERENU W WODZISŁAWIU PRZY UL.RYBNICKIEJ. GLOBUS – TATARCZYK DARIUSZ, TATARCZYK EUGENIUSZ, WODZISŁAW ŚL., 44-300 UL. POWSTAŃCÓW 7 2010-12-15

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
przyłącze energetyczne do budynku,
wewnętrzna instalacja zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłową,
telekomunikacyjne (telefoniczna i sieć LAN)
sieć oświetlenia terenu,
Odgromową,
przeciwporażeniową,
przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU HANDLOWYM. JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. KATOWICKA PAW. 623C. TOMASZ WOJCIECHOWSKI 44-335 JASTRZĘ ZDRÓJ, UL. ARKI BOŻKA 6 2010-12-20

Opracowanie obejmuje następujące sieci i instalacje:
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 Siłową,
 przeciwporażeniową,
 Przeciwprzepięciową.

PROJEKT BUDOWLNY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO NAPOWIETRZNEGO SN NIEBOCZOWY WPBP – STERKOVNY „KRUSZBET” SP. ZO.O. UL. JANA 16 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI 2010-12-20

Opracowanie obejmuje:
budowę przyłącza napowietrznego 20kV wraz ze stacją transformatorową
wymiana istniejącego słupa nr Sonet 20161 na słup wirowany, mocny z rozłączniko -   uziemnikiem SN , uziemienie słupa poprzez wykonanie otoku uziemiającego oraz wykonanie uziemienia napędu i rozłączniko – uziemnika SN.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWY ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG WRAZ Z UKŁADEM SZR I WYŁĄCZNIKIEM PPOŻ W BUDYNKU UM JASTRZĘBIE ZDRÓJ. URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2010-12-20

Opracowanie obejmuje następujące instalacje w budynku:
 zasilania rozdzielni głównej ze złącz kablowych,
 przebudowy rozdzielni głównej RG,
 Głównego Wyłącznika Pożarowego GWP,
instalacji gniazd dedykowanych DATA,
 przeciwprzepięciową,
 Przeciwporażeniową

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA POMPOWNI HYNEK 2. JSW S.A. KWK „PNIÓWEK” 43-251 PAWŁOWICE, UL. KRUCZA 18 2010-12-30

W zakres projektu wchodzi:
a) Rozbudowa rozdzielni 6kV R-5.
b) Sprawdzenie prawidłowości doboru aparatury rozdzielczej i kabli dla warunków
zwarciowych i obciążenia prądem roboczym.
c) Dobór nastaw zabezpieczeń.
d) Ochrona przeciwporażeniowa.

Nazwa Inwestor Data
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. GRANICZNA 2009-01-01

Wykonanie projektu sieci rozdzielczej i wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, a w szczególności: zasilania i rozdziału energii, instalacji oświetlenia podstawowego, miejscowego i dekoracyjnego, instalacji oświetlenia awaryjnego i antypanicznego, instalacji oświetlenia nocnego, wewnętrznych instalacji gniazd wtyczkowych, sieci dedykowanej zasilania komputerów DATA instalacji siłowej, instalacji przeciwprzepięciowej, instalacji przeciwporażeniowej, instalacji sieci LAN i telefonicznej instalacji sygnalizacji napadu i włamania do budynku, instalacji kontroli dostępu do serwerowni.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYH I TELETECHNICZNYCH BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. PIOTRA I PAWŁA" PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.ŚW. PIOTRA I PAWŁA 44-336 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 2009-02-01

 

Wykonanie projektu przyłącza energetycznego,
sieć oświetlenia terenu i iluminacji budynku,
rozdziału energii,
instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego,
instalacji gniazd wtyczkowych,
instalacji siłowej,
instalacji telefonicznej i sieci komputerowej LAN,
instalacji sygnalizacji napadu i włamania,
instalacji detekcji tlenku węgla,
instalacji przeciwporażeniowej,
instalacji przeciwprzepięciowej,
instalacji odgromowe

 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO. ARANŻACJA WNĘTRZA SALI ROZPRAW NR 232 SĄD OKRĘGOWY 43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. CIESZYŃSKA 10 2009-03-01
Instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów DATA,
sygnalizacji pożaru,
nagłośnienia,
telewizji dozorowej CCTV,
instalację sieci strukturalnej LAN,
instalację sygnalizacji napadu i włamania SNiW,
podsłuchu,
przeciwporażeniowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ O UKŁAD DEZYNFEKCJI ŚCIEKÓW SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMOLOGICZNO REUMATOLOGICZNYCH W KUP UL. KAROLA MIARKI, 46-082 KUP 2009-04-01

Wykonanie projektu instalacji wielobranżowej:

konstrukcyjno-budowlanej,

instalacji sanitarnej,

elektrycznej i automatyki.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 URZĄD MIASTA MIKOŁÓW 43-190 MIKOŁÓW, UL. RYNEK 16 2009-04-01
Wykonanie projektu sieci i instalacji:

rozdziału i pomiaru energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowej,
przeciwporażeniowej,
przeciwprzepięciowej,
wewnętrznej sieci strukturalnej LAN i telefonicznej,
domofonowej,
zbiorczej telewizji kablowej AZART,
odgromowej,
sieci zewnętrznej oświetlenia terenu
PROJET BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA WEWNĘTRZNEJ SIECI TELETECHNICZNEJ POMIĘDZY BUDYNKAMI STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL. BOGUMIŃSKIEJ 2 I MENDEGO 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM STAROSTWO POWIATOWE W WODZISŁAWIU ŚL. 44-300 WODZISŁAW ŚL., UL. BOGUMIŃSKA 2 2009-04-15
Wykonanie projektu kanalizacji teletechnicznej z zastosowaniem linii światłowodowej
BUDOWA PRZYŁĄCZY LINII KABLOWYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH 15KV ZASILAJĄCYCH ROZDZIELNIĘ RG-2 ORAZ STACJE TRANSFORMATOROWE OST-11, OST-12, OST-13, OST-14 "FENICE POLAND SP. Z O.O. UL. KOMOROWICKA 79A 43-300 BIELSKO-BIAŁA" 2009-04-20
sieci i instalacje:przyłącza kablowe SN,
kable sterownicze
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W ISTEBNEJ SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "ZAOLZIANKA" 43-470 ISTEBNA 563 2009-05-01
obejmuje następujące sieci i instalacje:
 rozdziału energii,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 siłową,
 przeciwporażeniową,
 przeciwprzepięciową
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ALEI NIEPODLEGŁOŚCI W TYCHACH NA ODCINKU POMIĘDZY SKRZYŻOWANIAMI Z UL. GROTA ROWECKIEGO ORAZ UL. WYSZYŃSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŚWIATŁOWODU URZĄD MIASTA TYCHY 43-100 TYCHY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 2009-06-01
obejmuje:
linię kablową oświetlenia ulicy z istniejącej szafki oświetleniowej,
przebudowę istniejącego światłowodu
PROJEKT BUDOWLANY SIECI ROZDZIELCZEJ KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO BUDYNKÓW I SIECIĄ OŚW. ULICY W SIEMIANOWICACH ŚL. PRZY UL. WIEJSKIEJ (OSIEDLE CYPRYSOWE) JB INVEST S.C. 40-101 KATOWICE UL. CHORZOWSKA 2009-06-01
wykonanie projektu sieci elektroenergetycznej rozdzielczej nN wraz z przyłączami energetycznymi dla zasilania budynków mieszkalnych oraz sieci oświetlenia ulicy Cyprysowej
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO KABLOWEGO SN DLA JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. ARMII KRAJOWEJ 2009-06-15
budowa dwóch złącz kablowych 20kV,
budowa dwóch przyłączy kablowych 20kV,
przebudowa istniejącej wnętrzowej stacji transformatorowej
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W STRZELCACH OPOLSKICH ?PRO INVEST? SP Z O.O. 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, UL. KRAKOWSKA 2009-06-15
obejmuje następujące instalacje:
zasilania centrali oddymiania,
obwodów automatyki i sterowania oddymianiem, klatki schodowej,
przeciwporażeniową
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA W ŻORACH, UL. DWORCOWA 6 URZĄD MIASTA ŻORY 44-240 ŻORY, AL. WOJSKA POLSKIEGO 25 2009-06-15
instalacje:
zasilania central oddymiania,
obwodów automatyki i sterowania oddymianiem, klatek schodowych ,
przeciwporażeniowa
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA SIECI ZEWNĘTRZNYCH NA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH W PISARZOWICACH BRZEG TANK SP. Z O.O. UL. BRZESKA 49-314 PISARZOWICE 2009-08-01
sieci i instalacje:
wewnętrzna linia zasilająca w budynku,
zasilania technologii paliwowej w energię elektryczną,
 kanalizacja kablowa,
 instalacja uziemiająca, przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów,
instalacja przeciwprzepięciowa
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH SN I NN NA UJĘCIU WODY PRZEMYSŁOWEJ W ŁĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. CHLEBOWA 2009-09-01
Obejmuje:
przebudowę dwóch przyłączy kablowych 15kV,
przebudowę dwóch przyłączy kablowych 6kV,
przebudowę przyłącza kablowego nN 0,4 kV,
przebudowę przyłącza kablowego nN 0,23kV DC,
przebudowę czterech przyłączy obwodów okrężnych nN,
przebudowę czterech przyłączy obwodów układów pomiarowych pośrednich,
wymianę istniejących transformatorów 15/6kV
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH SN I NN NA UJĘCIU WODY PRZEMYSŁOWEJ W ŁĄCE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ,,MARKET ABC? 44-337 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. KILIŃSKIEGO 2009-10-01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

przyłącze energetyczne do budynku ze stacji transformatorowej do złącza ZK,
rozdział energii w budynku,
instalacja oświetlenia podstawowego,
instalacja oświetlenia awaryjnego i otwartych przestrzeni,
wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych, sieci dedykowanej zasilania komputerów DATA,
instalacja siłowa,
instalacja przeciwprzepięciowa, przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów,
instalacja odgromowa,
sieć oświetlenia terenu i parkingów oraz elementów zagospodarowania terenu

INSTALACJE TELETECHNICZNE

przyłącze z budynku portierni do części biurowej,
wewnętrzne instalacje sieci strukturalnych LAN i telefonicznych,
wewnętrzna instalacja sygnalizacji napadu i włamania SniW,
wewnętrzna instalacja telewizji dozorowej CCTV
Nazwa Inwestor Data
WYMIANA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIACH LAMPOWNI KWK "PNIÓWEK" JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "PNIÓWEK" UL. KRUCZA 18, 43-251 PAWŁOWICE ŚL. 2008-02-01
Opracowanie projektu instalacji:
 rozdziału energii,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia awaryjnego,
 gniazd wtyczkowych,
 zasilania wentylacji mechanicznej,
 przeciwporażeniowej,
 przeciwprzepięciowej,
 odgromowej
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. KAPICY 2008-03-01

Projektowane instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
dzwonkowa,
domofonowa,
telewizji zbiorczej naziemnej AZART,
przeciwporażeniowa,
telefoniczna,
system sygnalizacji wypływu gazu ASBIG,
przepięciowa,
odgromowa,
odlodzenia wjazdu do garażu, oraz zabezpieczenia rur przed zamarzaniem,
sieć kablowa ziemna oświetlenia parkingu i dojścia do budynku oraz iluminacji budynku

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATY NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 PRZY AL. ZWYCIĘSTWA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA PO ZMIANIE KONSTRUKCJI DACHU "URZĄD MIEJSKI UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA" 2008-03-15
Projektowane sieci i instalacje:
rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia nocnego,
oświetlenia awaryjnego (w tym bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych
i antypaniczne),
gniazd wtyczkowych,
siłowej,
automatyki otwierania okien atrium,
dzwonkowej,
przeciwporażeniowej,
przeciwprzepięciowej,
sygnalizacji pożaru SAP,
zasilania i sterowania oddymianiem atrium
odgromowej.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNYCH BUDYNK HANDLOWO-BIUROWO-MAGAZYNOWEGO MRÓWKA-MYŚLENICE SP. Z O.O. SIERAKÓW 119, 32-410 DOBCZYCE 2008-04-01
Opracowanie projektu sieci rozdzielczej i wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, a w szczególności:

zasilanie i rozdział energii,
instalację oświetlenia podstawowego, miejscowego i dekoracyjnego,
instalację oświetlenia awaryjnego i antypanicznego,
instalację oświetlenia nocnego i iluminacji budynku,
wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych, sieci dedykowanej zasilania komputerów DATA,
instalację siłową,
instalację przeciwprzepięciową,
instalację odgromową,
instalację sieci LAN i telefoniczną,
instalacji sygnalizacji pożarowej SAP,
instalację wentylacji mechanicznej pożarowej, oddymiania klatki schodowej
i pasażu galerii,
instalację przyzywową dla osób niepełnosprawnych,
sieć oświetlenia terenu,
sieć rozdzielczą wewnątrzzakładową
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH W CZYŻOWICACH JAROSŁAW KLON UL. DWORCOWA, CZYŻOWICE 2008-05-01
Zaprojektowane sieci i instalacje:
sieć zasilania w energię elektryczną,
sieć oświetlenia terenu wokół pawilonu stacji,
kanalizacja kablowa,
instalacja oświetlenia podstawowego,
instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja siłowa,
instalacja przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów
instalacja przeciwprzepięciowa,
instalacja sieci strukturalnej LAN,
instalacja telefoniczna,
instalacja zasilania technologii stacji paliw płynnych i gazowych,
instalacja ASBiG przy pompie i zbiornikach z gazem propan-butan,
instalacja piorunochronna
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH W CZYŻOWICACH JAROSŁAW KLON UL. DWORCOWA, CZYŻOWICE" 2008-05-01
Zaprojektowane sieci i instalacje:
sieć zasilania w energię elektryczną,
sieć oświetlenia terenu wokół pawilonu stacji,
kanalizacja kablowa,
instalacja oświetlenia podstawowego,
instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja siłowa,
instalacja przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów
instalacja przeciwprzepięciowa,
instalacja sieci strukturalnej LAN,
instalacja telefoniczna,
instalacja zasilania technologii stacji paliw płynnych i gazowych,
instalacja ASBiG przy pompie i zbiornikach z gazem propan-butan,
instalacja piorunochronna
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH PRZYCHODNI DLA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI ZDROWIA W MIKOŁOWIE PRZY UL.MICKIEWICZA ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 43-190 MIKOŁÓW, UL.KOLEJOWA 2 2008-05-01
Instalacje:
zasilania, rozdziału energii i pomiar energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia awaryjnego,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
sieci strukturalnej LAN i telefoniczna,
sygnalizacji napadu I włamania,
przywoławcza dla osób niepełnosprawnych
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ NA POZ. +9,90m BUDYNKU ŁAŹNI DOZORU ŚREDNIEGO W KWK "PNIÓWEK" JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "PNIÓWEK" UL. KRUCZA 18, 43-251 PAWŁOWICE ŚL. 2008-05-01
instalacje:
zasilania i rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
przeciwporażeniowa.
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO ? HANDLOWĄ W PIERZEI ULICY FABRYCZNEJ I GARAŻEM PODZIEMNYM peKO ? INWESTYCJE? ul. FABRYCZNA 6 , WARSZAWA ? WESOŁA 2008-05-15
instalacje:
zasilania central oddymiania,
obwodów automatyki i sterowania oddymianiem klatek schodowych,
przeciwporażeniowa
PROJEKT BUDOWLANY ORAZ PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ 43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 4 2008-07-28
 sieci i instalacje:
rozdziału i pomiaru energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia awaryjnego,
oświetlenia nocnego
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
magistralnej sieci teleinformatycznej międzybudynkowej,
wewnętrzna sieć strukturalna LAN i telefoniczna,
sygnalizacji alarmowej,
oddymiania klatki schodowej,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO n.N. OŚWIETLENIA BOISKA TRENINGOWEGO GKS JASTRZĘBIE URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ 44-335 AL. J. PIŁSUDSKIEGO 60 2008-08-04
demontaż istniejącej sieci oświetleniowej,
zasilanie kablowe z projektowanej szafki oświetlenia boiska „SOB”,
budowa szafek z układami zapłonowymi,
montaż masztów oświetleniowych z projektorami
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SEGMENTU III BIUROWCA ZAKŁADU LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 1 W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ, UL. ARMII KRAJOWEJ 1, 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2008-08-20
instalacje:
rozdziału energii
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY BANKU SPÓŁDZIELCZYM w JASTRZĘBIU ZDROJU BANK SPÓŁDZIELCZY 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. 1 MAJA 10 2008-09-01
wykonanie projektu oświetlenia iluminacyjnego budynku Banku Spółdzielczego
PROJEKT WYKONAWCZY "DOM POGODNEJ STAROŚCI" Z CZĘŚCIĄ HOTELOWĄ ORAZ BUDYNKAMI POMOCNICZYMI W HUCIE, GMINA CHLEWISKA, POWIAT SZYDŁOWIEC HANZA BROKERS SP Z.O.O. UL. CZACKIEGO 00-043 WARSZAWA 2008-09-01
instalacja elektryczna:
rozdziału energii
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
oświetlenia antypanicznego otwartych przestrzeni,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
odlodzenia rynien i wejścia głównego,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
piorunochronna.
oraz
teletechniczna:
sygnalizacji pożaru i sterowania klap ppoż.,
oddymiania klatek schodowych,
telewizji Azart,
telefoniczna i sieci strukturalnej LAN,
telewizji dozorowej CCTV,
nagłośnienia w kaplicy.
PROJEKT TECHNICZNY PÓŁPOŚREDNI UKŁAD POMIAROWY - ROZLICZENIOWY CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO ? BADAWCZE SP. Z O.O. UL. RYBNICKA 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2008-10-01
projekt półpośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej służących do celów rozliczeniowych Odbiorcy
PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI STEROWANIA POMP PŁUCZNYCH NA UJĘCIU WODY PRZEMYSŁOWEJ W GODOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. 44-335 JASTRZĘBIE, CHLEBOWA 2008-10-01
zasilanie i rozdział energii,
zasilanie silników pomp płucznych,
wymianę obwodów sterowania silników pomp płucznych,
instalacja przeciwporażeniowa
PROJEKT BUDOWLANO ? WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWA HALI PRZEMYSŁOWEJ W ?ZEG? S.A. W TYCHACH ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ?ZEG? S.A. 43-100 TYCHY UL. BISKUPA BURSCHEGO 2008-12-01
wewnętrzne instalacje elektryczne, a w szczególności:
budowa rozdzielni nN wraz z kompensacją mocy biernej dla potrzeb pomieszczeń
oświetlenie podstawowe, nocne,
oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych,
oświetlenie bezpieczeństwa (otwartych przestrzeni),
zestawy gniazd wtyczkowych,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa
Nazwa Inwestor Data
PROJEKT BUDOWLANO ? WYKONAWCZY SIECI ZEWNĘTRZNYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNYCH DLA ADAPTOWANEGO SEGMENTU ?F? ZAMKU PIASTOWSKIEGO W RACIBORZU NA PONADGRANICZNE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU UL. KLASZTORNA 6, 47-400 RACIBÓRZ 2007-01-15
modernizacja instalacji elektrycznej z rozdziałem zasilania i pomiarem energii dla obiektu i poszczególnych punktów poboru mediów.
 
obejmuje sieci i instalacje:
 sieć zasilania w energię elektryczną,
 instalację rozdziału energii,
 instalację oświetlenia podstawowego,
 instalację oświetlenia terenu,
 instalację iluminacji budynku,
 instalację oświetlenia ewakuacyjnego,
 instalację gniazd wtyczkowych,
 sieci dedykowanej zasilania komputerów,
 instalację siłową,
 instalację przeciwporażeniową,
 instalację przeciwprzepięciową,
 instalację odgromową,
 sieci zewnętrznej przyłącza telefonicznego abonenckiego,
 instalację strukturalną LAN,
 instalację telefoniczną,
 instalację sygnalizacji napadu i włamania,
 instalację monitoringu wizyjnego CCTV,
 instalację sygnalizacji pożaru SAP
PROJEKT BUDOWLANO ? WYKONAWCZY REMONT I NADBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ DYSPOZYTORNI KWK MOSZCZENICA PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 1 W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ, UL. ARMII KRAJOWEJ 1, 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2007-01-15
obejmuje instalacje:
rozdziału energii
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłową,
przeciwporażeniową,
przeciwprzepięciową,
oddymiania klatek schodowych,
odgromową
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ADAPTACJI BUDYNKU PRZY AL. JANA PAWŁA II W JASTRZĘBIU ZDROJU NA POTRZEBY ZARZĄDU JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. ARMII KRAJOWEJ 1 2007-02-01
obejmuje sieci i instalacje elektryczne i teletechniczne:
przebudowę sieci elektroenergetycznych SN i nN,
przyłącza elektroenergetycznego S.N.,
stacji transformatorowej 20/0,4kV,
dobór agregatu prądotwórczego,
rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia awaryjnego,
oświetlenia nocnego i iluminacji budynku,
oświetlenia terenu, dróg dojazdowych i parkingu,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłową,
przeciwporażeniową,
przeciwprzepięciową,
sieci strukturalnych LAN i telefoniczną,
piorunochronną.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ WYMIANA KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM W MIKOŁOWIE ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2 2007-03-01
instalacja odgromowa dla budynku (bloku) mieszkalnego wielorodzinnego
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA DOMU POGODNEJ STAROŚCI Z CZĘŚCIĄ HOTELOWĄ ORAZ BUDYNKAMI POMOCNICZYMI HANZA BROKERS SP Z.O.O. UL. CZACKIEGO 3/5 00-043 WARSZAWA 2007-04-01
obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne:
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
oświetlenia antypanicznego otwartych przestrzeni,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
siłową,
przeciwporażeniową,
przeciwprzepięciową,
piorunochronną,
sygnalizacji pożaru,
oddymiania klatek schodowych,
telewizji Azart,
telefoniczną
PROJEKT BUDOWLANO ? WYKONAWCZY ZABUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA ZAKŁADZIE MECHANICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA W KWK PNIÓWEK ? OBIEKT KOMPLEKSOWY 3.1 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO ?PNIÓWEK? UL. KRUCZA 18, 43-251 PAWŁOWICE ŚL. 2007-06-01
obejmuje:
 zasilanie i rozdział energii,
 zasilanie wentylatorów dachowych wywiewnych,
 zasilanie przepustnic ściennych nawiewnych,
 obwody sterowania,
 obwody sygnalizacji,
 automatykę sterowania wentylatorów,
 instalację przeciwporażeniową,
 instalację przeciwprzepięciową,
 instalację odgromową (uzupełnienie ochrony o zabudowę urządzeń na dachu),
 ułożenie tras kablowych dla projektowanej instalacji.
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI AUTOMATYKI WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻY P E KO ? INWESTYCJE? WARSZAWA ? WESOŁA, UL. FABRYCZNA 2007-07-01
obejmuje następujące instalacje:
zasilania wentylatorów wywiewnych,
zasilania central detektorów gazu GAZEX,
obwodów automatyki i sterowania,
przeciwporażeniową.
PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ PRZY ULICY TURYSTYCZNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBSKIE SIECI KOMPUTEROWE s.c. ul. TURYSTYCZNA 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2007-08-01
obejmuje ułożenie kanalizacji światłowodowej łączącej punkty dystrybucyjne w budynkach
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW W JASTRZĘBIU ZDROJU P.S.T. ?TRANSGÓR? SP. Z O.O. 44-268 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. NORWIDA 2007-08-01
obejmuje instalacje elektryczne, a w szczególności:
wewnętrzną sieć rozdzielczą
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego i strefy wysokiego ryzyka,
siłową,
gniazd wtyczkowych,
oświetlenia terenu,
przeciwprzepięciową,
przeciwporażeniową
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ W OBIEKCIE ZAŁADOWNI NR 5.1 ZPMW KWK ?PNIÓWEK KWK ?PNIÓWEK? ul. KRUCZA 18, 43-351 PAWŁOWICE 2007-08-01
obejmuje:
 zasilanie i rozdział energii,
 zasilanie wentylatorów dachowych wywiewnych,
 zasilanie przepustnic ściennych nawiewnych,
 obwody sterowania,
 obwody sygnalizacji,
 automatykę sterowania wentylatorów,
 instalację przeciwporażeniową,
 instalację przeciwprzepięciową,
 instalację odgromową (uzupełnienie ochrony o zabudowę urządzeń na dachu),
 ułożenie tras kablowych dla projektowanej instalacji
PROJEKT BUDOWLANY IPROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POKOJAMI GOŚCINNYMI ORAZ KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ? BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA, KRYNICA ZDRÓJ, UL. ZIELENIEWSKIEGO, PARCELA 2492/1 MARZANNA GŁOWACKA, UL. BRONIEWSKIEGO, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA 2007-09-01
obejmuje sieci i instalacje elektryczne oraz  teletechniczne:
zasilania w energię elektryczną,
sieci oświetlenia terenu i miejsc parkingowych,
rozdział energii,
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
oświetlenia antypanicznego otwartych przestrzeni,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłową,
przeciwporażeniową,
przeciwprzepięciową,
piorunochronną,
sterowania kotłowni,
przyłącza telefonicznego,
oddymiania klatki schodowej,
zbiorczej telewizji AZART,
aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej ASBIG,
telefoniczną i sieci strukturalnej LAN
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODGROMOWEJ HALA MAGAZYNOWA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ TOWARÓW NIEKONSUMPCYJNYCH W RACIBORZU CARMEX SP. Z O.O. 47-400 RACIBÓRZ UL. RUDZKA 2007-09-01
wykonanie projektu budowlanego instalacji odgromowej dla  hali magazynowej
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TOM I PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W SALI WIDOWISKOWEJ, KAMERALNEJ, ZAPLECZA SCENICZNEGO I POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH BUDYNKU (BEZ PIWNIC I ZAGOSPODAROWANIA TERENU) TOM II MIASTO RACIBÓRZ UL. BATOREGO 6, 47-400 RACIBÓRZ 2007-11-02
instalacje w sali widowiskowej, kameralnej, zaplecza scenicznego i pozostałych pomieszczeniach budynku:
a) dla instalacji elektrycznych
przebudowa rozdzielni głównej RG+TL
rozdział energii,
oświetlenie podstawowe, dekoracyjne i miejscowe,
oświetlenie awaryjne,
oświetlenie nocne,
gniazda wtyczkowe,
sieć dedykowana zasilania komputerów DATA,
instalacja siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa.
b) dla instalacji teletechnicznych
instalacja sygnalizacji pożaru SAP,
instalacja oddymiania klatek schodowych i sceny,
instalacja telefoniczna i sieci strukturalnej LAN.
 
- wymiana istniejących 2 słupów oświetlenia terenu w pobliżu RCK,
- zabudowa opraw oświetlenia nad wyjściami z budynku
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ SN JOANNA I ZBIGNIEW MYŚLIWY 44-335 JASTRZĘBIE ZDR UL. ASTRÓW 2007-12-01
obejmuje linię napowietrzną 20kV
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU BUDYNKU NR B.2 ZAKŁADU ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A. W TYCHACH ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A. 43-100 TYCHY, UL. BISKUPA BURSCHEGO 3 2007-12-05
wykonanie projektu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku nr B.2 Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A.
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I AZART ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE UL. KOLEJOWA 2, 43-190 MIKOŁÓW 2007-12-15
sieci i instalacje:
zasilanie z istniejącego złącza ZK do tablicy głównej TG+TL+ADM,
wewnętrzne linie zasilające do mieszkań,
instalacja oświetlenia podstawowego,
instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
instalacja oświetlenia nocnego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja dzwonkowa,
instalacja przeciwporażeniowa,
instalacja przeciwprzepięciowa,
instalacja teletechniczna AZART
Nazwa Inwestor Data
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DLA ZAKŁADU MECHANICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA KWK "ZOFIÓWKA" 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. RYBNICKA 2006-01-15
dobór sprzętu i konfiguracja połączeń dla zasilania opraw,
wyznaczenie miejsc przyłączenia zasilania szaf CZB do istniejącej sieci 400/230V,
rozmieszczenie elementów systemu na poszczególnych rzutach kondygnacji budynków,
trasy połączeń przewodów magistralnych, obwodowych, sygnałowych i BUS do monitoringu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
instalacja oświetlenia stref o szczególnym zagrożeniu (dotychczas bezpieczeństwa) w obiekcie warsztatu remontowego 21.1.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ W CZĘŚCI ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W MIKOŁOWIE-PANIOWACH ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2 2006-02-15
korekty instalacji:
oświetlenia podstawowego,
gniazd wtyczkowych,
siłowej
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PIWNIC ORAZ REMONT WNĘTRZA BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO SĄD OKRĘGOWY, ul. CIESZYŃSKA 10 43-300 BIELSKO-BIAŁA 2006-02-15
Instalacje
rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłowa,
przeciwporażeniowa
przeciwprzepięciowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BANK SPÓŁDZIELCZY, ul. KLASZTORNA 3 RACIBÓRZ 2006-04-15
instalacje:
rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
telefoniczna,
sieci strukturalnej LAN,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W WARSZAWIE-WESOŁEJ PRZY UL. FABRYCZNEJ P E KO "INWESTYCJE WARSZAWA" WESOŁA, UL. FABRYCZNA 2006-05-15
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
dzwonkowa,
telewizji zbiorczej naziemnej AZART,
przeciwporażeniowa,
przepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDOWA ZAKŁADU CHEMII GOSPODARCZEJ "TAJFUN" S.C. DARIUSZ RZEPKA I DARIUSZ CZARNOTA 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. PRZEMYSŁOWA 2006-06-10
sieci i instalacje:
instalacja zasilania i rozdziału energii,
instalacja oświetlenia podstawowego,
instalacja oświetlenia awaryjnego,
instalacja oświetlenia terenu z elewacji hali,
instalacja siłowa,
instalacja gniazd wtykowych,
instalacja przeciwporażeniowa,
instalacja przeciwprzepięciowa,
instalacja odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTU BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO MIASTO RACIBÓRZ, UL. BATOREGO 6, 47-400 RACIBÓRZ 2006-06-15
instalacje:
przyłącza energetycznego,
rozdziału i pomiaru energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia miejscowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
oświetlenia nocnego i iluminacji budynku,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłowa,
przyzywowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO DOMU DZIECKA W GORZYCZKACH POWIATOWY DOM DZIECKA W GORZYCZKACH, UL. WIEJSKA 8 , 44-350 GORZYCE 2006-07-15
instalacje:
 rozdziału i pomiaru energii,
 oświetlenia podstawowego,
 oświetlenia miejscowego,
 oświetlenia ewakuacyjnego,
 oświetlenia nocnego,
 gniazd wtyczkowych,
 sieci dedykowanej zasilania komputerów,
 siłowa,
 przeciwporażeniowa,
 przeciwprzepięciowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NR 2 O CZĘŚĆ MAGAZYNOWO-BIUROWĄ W ZAKŁADZIE "PRYMAT" W JASTRZĘBIU ZDROJU EWA I RYSZARD LECHOWSCY AL. JANA PAWŁA II JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2006-08-05
instalacje elektryczne:
wewnętrzna sieć zasilająca rozdzielnię RG,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
siłowa,
gniazd wtyczkowych,
oświetlenia terenu,
odgromowa,
przeciwprzepięciowa,
odlodzenia rynien i ogrzewania dachu,
przeciwporażeniowa.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH NADBUDOWA I PIĘTRA NAD BUDYNKIEM PWSZ W RACIBORZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA UL. SŁOWACKIEGO 55 47 ? 400 RACIBÓRZ 2006-08-10
instalacje:
rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia awaryjnego,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
telefoniczna,
sieci strukturalnej LAN,
projektorów multimedialnych,
oddymiania klatek schodowych,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO KABLOWEGO NN W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W RACIBORZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU 2006-08-15
sieci i instalacje:
- przyłącze kablowe nN do budynku A i B,
- złącze kablowe ZK/A-Szkoła,
- złącze kablowe ZK/B-Szkoła,
- tablica rozdzielcza R2/A,
- przeciwporażeniowa,
PROJEKT REMONTU ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO WARSZTATU SZKOLNEGO ZSG-H W TARNOWSKICH GÓRACH, ul. K.MIARKI 17 ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH WARSZTATY SZKOLNE UL. KAROLA MIARKI 17 42-600 TARNOWSKIE GÓRY 2006-08-20
Opracowanie układów rozdziału energii do kuchni oraz dobór zabezpieczeń do nowej konfiguracji zasilania.
Wewnętrzne instalacje w budynku kuchni oraz pomieszczeniach towarzyszących technologii kuchni:
zasilania w energię elektryczną,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia awaryjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa
PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻONEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU PRZY ALEI JANA PAWŁA II NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY ZARZĄDU JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. ARMII KRAJOWEJ 1 2006-09-15
sieci i instalacje elektryczne i teletechniczne:
przebudowy sieci elektroenergetycznych SN i nN,
przyłącza elektroenergetycznego S.N.,
stacji transformatorowej 20/0,4kV,
dobór agregatu prądotwórczego,
rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia awaryjnego,
oświetlenia nocnego i iluminacji budynku,
oświetlenia terenu, dróg dojazdowych i parkingu,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
sieci strukturalnych LAN i telefoniczna,
piorunochronna
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY WYZWOLENIA URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ. AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2006-10-15
przyłącza energetyczne do zasilania szaf oświetlenia ulicy,
dobór i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego SOU,
6 obwodów linii napowietrznej i kablowej, oświetlenia ulicy z 4 niezależnych punktów zapalania (szaf oświetleniowych),
instalacja odgromowa,
instalację przeciwporażeniowa
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH BUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ I ZASILANIA DEDYKOWANEGO DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W MYSŁOWICACH SĄD REJONOWY W MYSŁOWICACH MYSŁOWICE, ul. KRAKOWSKA 2006-12-10
instalacje:
zasilania i rozdziału energii,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
sieci strukturalnej LAN (wewnętrznej),
sieci strukturalnej internetowej,
sieci strukturalnej CORS MAIL,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO PRZY HALI ?0? FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. W RACIBORZU FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. 47-400 RACIBÓRZ ul. ŁĄKOWA 2006-12-20
instalacje:
rozdziału energii,
oświetlenia podstawowego i miejscowego,
oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego,
siłowa,
gniazd wtyczkowych,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa
Nazwa Inwestor Data
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO W BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. 1 MAJA 53 2005-02-10
modernizacja instalacji elektrycznej ogrzewania podłogowego
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PRZYCHODNI ZDROWIA ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. 1 MAJA 53 2005-02-20
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia nocnego,
oświetlenia awaryjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa w tym zasialnia elektrycznych podgrzewaczy wody,
przeciwporażeniowa,
przepięciowa
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA STACJI LPG WRAZ Z WARSZTATEM I MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI ZDZISŁAW GŁOWACKI 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. POMORSKA 89/6 2005-04-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
przeciwporażeniowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z UKŁADEM ZASILANIA I AUTOMATYKI DLA BUDYNKU KUCHNI PRZY SZPITALU WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC im. DR ALOJZEGO PAWELCA 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. BRACKA 13 2005-05-10
wewnętrzne instalacje w budynku kuchni oraz pomieszczeniach towarzyszących technologii kuchni:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. M. SKŁODOWSKIEJ 2005-05-20
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
gniazd wtyczkowych,
zasilania wentylacji mechanicznej
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UKŁADU ZASILANIA I AUTOMATYKI MONTAŻU ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚL. 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2005-05-25
instalacje:
zasilania pompy przetłaczającej,
sterowania,
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
przeciwporażeniowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ O UKŁAD DEZYNFEKCJI ŚCIEKÓW ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL MIEJSKI W RYDUŁTOWACH 44-283 RYDUŁTOWY, UL. PLEBISCYTOWA 47 2005-06-05
Wykonanie projektu instalacji wielobranżowej: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnej, elektrycznej i automatyki (oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych, siłowej,
sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, sygnalizacji awarii i uszkodzenia,
przeciwporażeniowej).
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY OKOPOWEJ URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ. AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2005-06-15
przyłącze kablowe z istniejącej sieci napowietrznej n.n.,
szafka oświetlenia ulicznego SOU,
linia napowietrzna i kablowa oświetlenia ulicy
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI ZASILANIA I AUTOMATYKI KOTŁOWNI W BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W PSZOWIE KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 40-038 KATOWICE ul. LOMPY 2005-06-25
instalacje:
zasilania tablicy T-KO,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
sterowania kotłowni,
przeciwporażeniowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI TELETECHNICZNYCH SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA WYSOKIEJ TEMPERATURY NADBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ. AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2005-07-05
instalacja teletechniczna systemu oddymiania i odprowadzania wysokiej temperatury
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI OBLODZENIOWEJ RYNIEN W PRZEDSZKOLU W CZYŻOWICACH URZĄD GMINY GORZYCE 44-350 GORZYCE, UL. KOŚCIELNA 2005-07-25
wewnętrzne instalacje elektryczne systemu odlodzenia rynien
PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W HALI SEGREGACJI ODPADÓW W WODZISŁAWIU ŚL SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA 44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. MARKLOWICKA 2005-08-05
instalacje:
zasilania rozdzielni RG,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
oświetlenia bezpieczeństwa,
oświetlenia zewnętrznego hali,
siłowa,
gniazd wtyczkowych,
oświetlenia terenu,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY ORZESZKOWEJ W GOLASOWICACH URZĄD GMINY PAWŁOWICE 43-250 PAWŁOWICE UL. ZJEDNOCZENIA 2005-09-05
zasilanie z istniejących szafek oświetleniowych na stacjach trafo Golasowice I i Golasowice II,
linia napowietrzna oświetlenia ulicy.
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZBUDOWY ZAKŁADU O HALE MAGAZYNOWE PRYMAT SP. Z O.O. 44-337 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. CHLEBOWA 2005-10-10
instalacje:
wewnętrznej sieci zasilającej rozdzielnię RG,
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
siłowa,
gniazd wtyczkowych,
oświetlenia terenu,
odgromowa,
przeciwprzepięciowa,
odlodzenia rynien,
przeciwporażeniowa
INWENTARYZACJA BUDOWLANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W WARSZAWIE WESOŁEJ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA WESOŁA WARSZAWA, UL. PRASKIEGO PUŁKU 2005-12-10
wykonanie dokumentacji technicznej inwentaryzacji instalacji elektrycznej w 12 istniejących budynkach wielorodzinnych
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ STANOWIĄCEJ KONTYNUACJĘ ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ? GÓRNICZE ?ROW-JAS? SPÓŁKA Z O.O. 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. KASZTANOWA 2005-12-20
sieci i instalacje:
sieć rozdzielcza n.n.
instalacja zasilania rozdzielni RG,
instalacja oświetlenia podstawowego,
instalacja oświetlenia awaryjnego,
instalacja oświetlenia terenu z zewnątrz hali,
instalacja siłowa,
instalacja zestawu gniazd wtykowych,
instalacja przeciwporażeniowa,
instalacja przeciwprzepięciowa,
instalacja odgromowa
Nazwa Inwestor Data
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTU POMIESZCZEŃ MAGAZYNU Z PRZEZNACZENIEM NA GALWANIZERNIĘ PPHU "HERKULES" SP. Z O.O. 44-280 RYDUŁTOWY, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 2004-01-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia awaryjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
przeciwporażeniowa
PROJEKT POWYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, ZASILANIA I OŚWIETLENIA TERENU DISCO-CLUB ?ALBATROS" KAZIMIERZ PINIOR WODZISŁAW ŚL., UL. CHEŁMOŃSKIEGO 2004-01-20
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia awaryjnego (w tym ewakuacyjnego),
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
sieci zasilającej rozdzielczej,
układu SZR,
oświetlenia terenu,
telefoniczna,
sieci LAN
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ENERGETYCZNYM I TELEFONICZNYM W PRZEDSZKOLU W CZYŻOWICACH URZĄD GMINY GORZYCE 44-350 GORZYCE, ul. Kościelna 15 2004-02-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia nocnego (w tym oświetlenia terenu),
oświetlenia awaryjnego,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłowa,
telefoniczna,
sieci strukturalnej LAN,
systemu sygnalizacji pożaru SSP,
sygnalizacji napadu i włamania SNiW,
radiowo-telewizyjna i SAT,
detekcji tlenku węgla,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa,
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO ROZBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ?ISKO? "?ISKO SP. Z O.O.? JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. ŚWIERCZEWSKIEGO" 2004-03-05
przyłącze energetyczne kablowe do zasilania budynków hurtowni „ISKO”
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO W GOŁKOWICACH ANNA I JACEK WINIARSKI 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. KASZUBSKA 2004-03-15
przyłącze energetyczne kablowe do zasilania budynku mieszkalnego
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ REMONTU KAPITALNEGO POKRYCIA DACHU WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI I TERMORENOWACJĄ FACJAT PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ MIKOŁÓW, UL. KRAWCZYKA 2004-03-25
instalacja odgromowa dla budynku (bloku) mieszkalnego
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MODERNIZACJI BUDYNKU STACJI ST-2 ZARZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚL. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WIDZISŁAWIU ŚL. 2004-05-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
przeciwporażeniowa
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SALONU EKSPOZYCJI I SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ RAFAŁ GWIAZDA, TOMASZ GWIAZDA 44-310 RADLIN, UL. PUSZKINA 2004-06-05
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
odgromowa.
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SIECI ROZDZIELCZEJ W.L.Z. W BUDYNKU WIELORODZINNYM W ORNONTOWICACH Józef Ziętek Cieszyn, ul. Kamienna Zdzisław Osiński Żory, ul. Sosnowa 2004-06-15
zabudowa rozdzielnic głównych RG,
zasilanie ze złącza ZK do RG,
zabudowa wyłączników pożarowych W-POŻ,
wewnętrzne linie zasilające,
układy pomiarowe.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH NADBUDOWA SEGMENTÓW ?B? I ?C? BUDYNKU URZĘDU MIASTA W JASTRZĘBIU ZDROJU URZĄD MIASTA W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2004-06-25
instalacje:
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
sieci strukturalnej LAN,
sieci telefonicznej,
sygnalizacji pożaru
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU ZAPLECZA REKREACYJNEGO NA FUNKCJE SPORTOWE ? SIŁOWNIA ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2 2004-07-10
 instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia nocnego,
oświetlenia awaryjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI TELETECHNICZNYCH PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-KOSZAROWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Wł. Jagiełły 4 2004-08-10
instalacje:
sieci strukturalnej LAN,
sieci telefonicznej,
rejestracji rozmów telefonicznych,
domofonowej i kontroli dostępu,
sygnalizacji napadu i włamania oraz systemu, sygnalizacji pożaru,
nagłośnienia przewodowego,
sygnalizacji optycznej i akustycznej akcji,
telewizji dozorowej CCTV,
telewizji kablowej AZART,
anten nadawczo-odbiorczych,
stacji meteorologicznej
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNEK KUCHNI PRZY SZPITALU WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC im. DR ALOJZEGO PAWELCA 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. BRACKA 13 2004-09-10
instalacja odgromowa dla budynku kuchni
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO OD ULICY LIBOWIEC DO GRANICY MIASTA URZĄD MIASTA W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2004-11-10
przyłącze kablowe ze stacji transformatorowej ST-437 „Bzie Dolne 1”,
szafka oświetlenia ulicznego SOU,
linia napowietrzna i kablowa oświetlenia ulicy
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ENERGETYCZNYM URZĄD MIASTA RADLIN 44-310 RADLIN, UL. RYMERA 15 2004-12-05
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
dzwonkowa,
telewizji zbiorczej naziemnej AZART,
przeciwporażeniowa,
przepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO BUDYNEK MIESZKALNY TOMASZ WALA, MAŁGORZATA BĄK-WALA 44-323 MSZANA, UL. AKACJOWA 2004-12-15
przyłącze energetyczne kablowe do zasilania budynku mieszkalnego
Nazwa Inwestor Data
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ADAPTACJA POWTARZALNEJ HALI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH GRUPY PSB GRAFI S.C. LUCYNA GRABOWSKA, MARIAN FIJOŁEK 43-391 MAZAŃCOWICE 2003-03-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia nocnego (w tym elewacji budynku),
oświetlenia awaryjnego (ewakuacji),
gniazd wtyczkowych,
zasilania komputerów,
siłowa,
przyzywowa,
telefoniczna,
sieci strukturalnej LAN,
przeciwpożarowa,
Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji, Gazowej ASBIG,
sygnalizacji napadu i włamania,
telewizji dozorowej CCTV,
nagłośnienia,
sterowania kotłowni,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHU WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI I TERMORENOWACJA FACJAT ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ MIKOŁÓW, UL. KRAWCZYKA 2003-04-10
instalacja odgromowa dla budynku (bloku) mieszkalnego
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT CZĘŚCI SOCJALNO-SANITARNEJ ZAKŁAD ŚLUSARSKI ?HERKULES? RYDUŁTOWY, UL. PIETRZKOWICKA 2003-04-20
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
przeciwporażeniowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ENERGETYCZNYM ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO GRUPY PSB POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE S.A. 2003-05-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia nocnego (w tym elewacji budynku),
oświetlenia awaryjnego,
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłowa,
telefoniczna,
sieci strukturalnej LAN,
systemu sygnalizacji pożaru,
sygnalizacji napadu i włamania,
kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI ROZDZIELCZEJ n.N. I PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO ?KARBONIA PL? SP. Z O.O. KACZYCE, UL. MORCINKA 2003-06-10
sieć rozdzielcza n.n. i przyłącze energetyczne kablowe do zasilania szafki AKPiA odwiertu wiertniczego metanu „KACZYCE-1/01”
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY SPÓŁDZIELCZEJ URZĄD MIASTA W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2003-07-05
przyłącze kablowe ze stacji transformatorowej ST-500 „Bzie Górne 4”,
szafka oświetlenia ulicznego SOU,
linia kablowa oświetlenia ulicy
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO URZĄD MIASTA W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2003-07-10
zasilanie z szafki oświetlenia ulicy SOU-ul. Cicha
linia napowietrzna oświetlenia ulicy,
przebudowa istniejącej sieci n.n
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY TURYSTYCZNEJ "URZĄD MIASTA W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60" 2003-07-15
przyłącze kablowe stacji transformatorowej ST-386 „F-1”,
szafka oświetlenia ulicznego SOU,
linia kablowa oświetlenia ulicy
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY CICHEJ URZĄD MIASTA W JASTRZĘBIU ZDROJU JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2003-07-20
przyłącze kablowe stacji transformatorowej ST-417 „Bzie Zameckie 1”
szafka oświetlenia ulicznego SOU,
linia kablowa oświetlenia ulicy
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA PROJEKTOWANEJ HALI BIUROWO-MAGAZYNOWEJ ?KUŹNIA-TRANS? W MIKOŁOWIE ?KUŹNIA-TRANS? MAREK KUŹNIA KATOWICE, UL. SIKORSKIEGO 2003-07-25
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia nocnego (tj. oświetlenia terenu),
oświetlenia ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych,
dedykowanego zasilania komputerów,
siłowa,
telefoniczna,
sieci strukturalnej LAN,
Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji, Gazowej ASBIG,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO CZESŁAW I ALEKSANDRA GIBAS JASTRZĘBIE ZDR., UL. MALCHERA JAROSŁAW PIASECKI I ANITA GIBAS-PIASECKA JASTRZĘBIE ZDR., UL. RUCHU OPORU 2003-09-10
przyłącze energetyczne do zasilania budynku mieszkalnego,
przebudowa istniejącego przyłącza energetycznego napowietrznego do budynku mieszkalnego
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH APTEKA ?POD WAGĄ? W JASTRZĘBIU ZDROJU EWURAN-FRĄCKOWIAK SP.J. Ewa Frąckowiak 2003-09-20
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
zasilania dedykowanego komputerów,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODGROMOWEJ SZPITAL CHORÓB PŁUC WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC im. DR ALOJZEGO PAWELCA 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. BRACKA 13 2003-10-10
instalacja odgromowa dla budynku szpitala
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI OŚWIETLENIA TERENU PTSB ?TRANSBUD-KATOWICE? UL. KOLEJOWA 2003-10-20
modernizacja oświetlenia terenu
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ?ISKO SP. Z O.O.? JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 2003-11-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia awaryjnego,
gniazd wtyczkowych,
dedykowanego zasilania komputerów z UPSa,
zasilania windy osobowej,
siłowa,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa,
instalacji ASBIG
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ O UKŁAD DEZYNFEKCJI ŚCIEKÓW ZE SZPITALA MIEJSKIEGO W RYDUŁTOWACH ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL MIEJSKI W RYDUŁTOWACH 44-283 RYDUŁTOWY, ul. PLEBISCYTOWA 2003-12-10
Wykonanie projektu instalacji wielobranżowej: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnej, elektrycznej i automatyki (adaptacja istniejącego boksu garażowego na pomieszczenie chlorowni
zabudowa zbiorników układu dezynfekcji ścieków, instalacje:
oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych,
siłowa,
sterowania,
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
sygnalizacji awarii i uszkodzenia,
przeciwporażeniowa)
Nazwa Inwestor Data
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM BRZÓZKA JACEK 44-280 RYDUŁTOWY UL. NIEWIADOMSKA 2002-01-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
dzwonkowa,
przystosowania do instalacji telewizyjnej,
telefoniczna,
bramofonu,
przeciwporażeniowa,
przepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, POWTARZALNA HALA SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PSB GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE 26-100 BUSKO ZDRÓJ-WEŁECZ 142 2002-04-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia nocnego (w tym elewacji budynku),
oświetlenia awaryjnego (ewakuacji),
gniazd wtyczkowych,
zasilania komputerów,
siłowa,
przyzywowa,
telefoniczna,
sieci strukturalnej LAN,
przeciwpożarowa,
oddymiania,
sygnalizacji napadu i włamania,
telewizji dozorowej CCTV,
nagłośnienia,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W KAMIENICY ZGL MIKOŁÓW MIKOŁÓW, UL. KRAWCZYKA 2002-05-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
dzwonkowa,
domofonowa,
telefoniczna,
telewizyjna,
przeciwporażeniowa,
przepięciowa,
odgromowa
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, ADAPTACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA URZĄD GMINY MARKLOWICE 44-321 MARKLOWICE, UL. WYZWOLENIA 71 2002-05-20
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
telefoniczna,
sieci strukturalnej LAN,
telewizyjna,
przeciwpożarowa,
sygnalizacji napadu i włamania,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa
PROJEKT WYKONAWCZY SIECI ROZDZIELCZEJ N.N. WRAZ Z UKŁADEM SZR ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR A. PAWELCA W WODZISŁAWIU ŚL. 44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. BRACKA 13 2002-06-10
zasilanie przepompowni ścieków,
zabudowa układu samoczynnego zasilania rezerwy (SZR),
likwidacja 3-go układu pomiarowego,
dobór zabezpieczeń dla nowej konfiguracji sieci rozdzielczej
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WYMIANY OŚWIETLENIA W ZUS W RYBNIKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 44-200 RYBNIK, UL. REYMONTA 2 2002-06-20
wymiana istniejących opraw oświetleniowych bez wymiany instalacji
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH PRZENIESIENIA POMIESZCZEŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA DYŻURNEGO STRAŻY MIEJSKIEJ URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ AL. PIŁSUDSKIEGO 60 2002-10-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia awaryjnego (ewakuacji),
gniazd wtyczkowych,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
siłowa,
sieci strukturalnej LAN,
telefoniczna,
sygnalizacji pożaru,
sygnalizacji napadu i włamania,
domofonowa,
telewizji kablowej,
monitoringu budynku UM,
syren alarmowych,
sieci radiowej wojewódzkiej,
komunikacji radiowej wewnętrznej Straży Miejskiej,
CB-radio,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA KOMPUTERÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. W. KORFANTEGO, W JATSRZĘBIU ZDROJU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. W. KORFANTEGO 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. POZNAŃSKA 1A 2002-10-20
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
zasilania żaluzji okiennych,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY STUDNI CEGLANEJ NA ŻELBETOWĄ KOMORĘ CHLOROWANIA WRAZ Z UKŁADEM ZASILANIA I AUTOMATYKI WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC im. DR ALOJZEGO PAWELCA 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. BRACKA 13 2002-11-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych,
siłowa,
sterowania,
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
sygnalizacji awarii i uszkodzenia,
przeciwporażeniowa
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ENERGETYCZNYM, DLA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO WIESŁAW TATARCZYK 44-300 WODZISŁAW ŚL., UL. TARGOWA 2002-11-20
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa,
odgromowa
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I LOGICZNEJ LAN WZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20 2002-12-05
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
sieci strukturalnej LAN,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA DOMU HANDLOWEGO ?GWAREK? W JASTRZĘBIU ZDROJU FIRMA HANDLOWO ? USŁUGOWA ?MODUS? s.c. W. FRANK, M. FEJKLOWICZ 2002-12-10
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
oświetlenia ewakuacyjnego,
oświetlenia nocnego,
gniazd wtyczkowych,
siłowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ZASILANIA KOMPUTERÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W JASTRZĘBIU ZDROJU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. STASZICA 10 2002-12-15
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
sieci logicznej LAN,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ZASILANIA KOMPUTERÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W JASTRZĘBIU ZDROJU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. WROCŁAWSKA 6 2002-12-20
instalacje:
oświetlenia podstawowego,
sieci dedykowanej zasilania komputerów,
sieci logicznej LAN,
przeciwporażeniowa,
przeciwprzepięciowa
Nazwa Inwestor Data
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WODZISŁAWIU ŚL KRUCZEK BARBARA WODZISŁAW ŚL. UL. WIEJSKA 2001-11-05
sieć napowietrzna i przyłącze energetyczne kablowe do zasilania budynku
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WODZISŁAWIU ŚL PIELCZYK DARIUSZ 44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. MICZURINA 2001-11-10
przyłącze energetyczne kablowe do zasilania budynku
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W TURZY ŚL. KAWIK MIROSŁAW I KATARZYNA 44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. WYSZYŃSKIEGO 2001-11-15
przyłącze energetyczne kablowe do zasilania budynku
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WODZISŁAWIU ŚL "JÓŹWIK JOLANTA I WIESŁAW 44-286 WODZISŁAW ŚL. OŚ. 30-LECIA" 2001-11-20
sieć napowietrzna i przyłącze energetyczne kablowe do zasilania budynku
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W TURZY ŚL. JAKUBCZYK DANIEL 44-351 TURZA ŚL. UL. LIGONIA 2001-11-25
przyłącze energetyczne kablowe do zasilania budynku
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO NAPOWIETRZNEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WODZISŁAWIU ŚL GRZESIK ERNEST I BOŻENA 44-314 RADLIN UL. KARDYNAŁA KOMINKA 2001-11-30
sieć napowietrzna i przyłącze energetyczne kablowe do zasilania budynku
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO NAPOWIETRZNEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W STANOWICACH WARCZOK URSZULA 44-237 STANOWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 2001-12-10
sieci napowietrznej i przyłącza energetycznego napowietrznego do zasilania budynku
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WODZISŁAWIU ŚL MARSIK IWONA I GRZEGORZ 44-373 WODZISŁAW ŚL. UL. PSZOWSKA 2001-12-20
przyłącze energetyczne kablowe do zasilania budynku
2009 - 2023 © Firma Projektowo Wykonawcza Instal-Projekt