Sami o sobie

Firma projektowo - wykonawcza Instal-Projekt powstała w listopadzie 2001 roku jako jednoosobowe biuro projektów elektrycznych z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Beskidzkiej 18/5. Jako firma wykonująca projekty instalacji elektrycznych od początku swojej działalności współpracowała z pracownią projektową PPMODUŁ z Wodzisławia Śląskiego. W pierwszych latach istnienia firma projektowa budowała swoją pozycję na rynku lokalnym – w rejonie Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Pszczyny, Raciborza, Cieszyna.

Dariusz Białecki - Właściciel W 2005 roku Instal-Projekt poszerzył swoją działalność o wykonawstwo elektroinstalacyjne, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej oraz pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. Zdobyte w tym roku uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi, sprawdzania projektów budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych pozwoliły na dalszy rozwój firmy. Firma zatrudniła kilku fachowców, specjalizujących się
w projektowaniu zarówno instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, jak
i sieci zewnętrznych. Zmieniła się też lokalizacja biura – Jastrzębie Zdrój ul. Graniczna 1.

Firma Instal-Projekt przykłada bardzo dużą wagę do jakości wykonywanych prac, zarówno w projektowaniu jak
i wykonawstwie. Duży nacisk kładzie również na ciągły rozwój firmy. Od 2007 roku firma projektowo - wykonawcza branży elektrycznej poszerzyła swoją działalność o projektowanie systemów automatyki i sterowania budynków oraz automatyki przemysłowej, a także projektowanie systemów zabezpieczeń pożarowych, kontroli dostępu, sygnalizacji napadu
i włamania.

Jest to jedna z nielicznych firm działających na rynku południowej Polski, która wykonuje kompleksowe usługi
w zakresie projektowania sieci elektrycznych, teletechnicznych, systemów sygnalizacji pożarowej, antenowej, sieci LAN, kontroli dostępu, sygnalizacji napadu i włamania, oddymiania, systemów automatyki i sterowania budynkami (inteligentne budynki) wraz z wykonywaniem kosztorysów wg rozporządzeń ministerialnych a także przedmiarów robót.

W lutym 2009 r. firma przeniosła swoją siedzibę do przestronniejszego lokalu przy ul. Leśnej 37 w Gołkowicach, gm. Godów, pow. wodzisławski.

W trosce o najwyższą jakość usług Instal-Projekt łączy teorię z praktyką. Co roku wykonuje zlecenia w zakresie branży elektrycznej oraz automatyki i sterowania. Szczegółowy zakres wykonywanych usług umieszczony jest w zakładce Wykonawstwo

Obecnie firma Instal-Projekt działa głównie na rynku Górnego Śląska, ale również wykonuje zlecenia dla inwestorów
z Małopolski, Warszawy oraz Dolnego Śląska. Są to m. in. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., Urzędy Miasta:
w Wodzisławiu Śl., Jastrzębiu Zdroju, Mikołowie, Dąbrowie Górniczej, Kędzierzynie-Koźlu, Raciborzu, Urzędy Gminy
w Pawłowicach, w Godowie, w Mieście Radlin, KWK JAS-MOS, BORYNIA, PNIÓWEK, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu, Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu, Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu, Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, Sądu Okręgowego w Bielsku Białej, Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl., Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmologiczno - Reumatologicznych w Kup, PTTK w Wiśle, Fenice Poland w Bielsku Białej, Hanza Brokers sp z o.o. w Warszawie, Pro Invest sp z o.o. w Strzelcach Opolskich, Isko S.P. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, P.P.U.H. Moc Natury w Jastrzębiu, Prymat
w Jastrzębiu, Parafia Rrzymsko - Katolicka w Jastrzębiu Bzie. Przykładowe zlecenia są umieszczone w zakładce WYKONANE PROJEKTY.

Współpracuje z szeregiem biur i pracowni projektowych branży architektonicznej takimi jak: „PPModuł” z Wodzisławia Śląskiego (www.ppmodul.pl), „Archidom” z Raciborza, „Arch-em” z Bielska Białej, „Strukton” z Katowic.

O rzetelności, sumienności i jakości wykonywanych usług świadczą wystawione przez kontrahentów REFERENCJE.

Instal-Projekt stawia na rozwój. Pracownicy na bieżąco uczestniczą w szkoleniach.

Posiadają:

  • świadectwa kwalifikacyjne:
    • E – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
    • D – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
  • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  • inne świadectwa i certyfikaty np. świadectwo ukończenia Kursu Projektantów Systemów Sygnalizacji Pożarowej, certyfikaty wydawane przez firmę Moeller.

Przyszłościowe plany to rozwój działalności w kierunku instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przy współpracy z wymiennikami gruntowymi.


2009 - 2023 © Firma Projektowo Wykonawcza Instal-Projekt