Specjalizujemy się w:

  • projektowaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci zewnętrznych,
  • projektowaniu systemów automatyki przemysłowej i budynków,
  • projektowaniu systemów zabezpieczeń pożarowych, kontroli dostępu, sygnalizacji napadu i włamania,
  • sporządzaniu kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót według rozporządzeń ministerialnych,
  • wykonywaniu przeglądów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej,
  • pomiarach natężenia oświetlenia w pomieszczeniach,
  • wykonawstwie elektroinstalacyjnym.

2009 - 2024 © Firma Projektowo Wykonawcza Instal-Projekt